Nakaz przegotowania wody do spożycia na odcinku ul.900-lecia od Pl. Wolności do ul. Piłsudskiego

Informujemy, że w badaniach próbek wody pobranej przez WSSE w Bydgoszczy stwierdzono przekroczenie normy  ogólnej liczby mikroorganizmów. W związku z powyższym, zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie Urszuli Piwek-Brejeckiej  na odcinku ul. 900-lecia od Pl. Wolności do ul. Piłsudskiego wprowadza się nakaz przegotowania wody przed do spożycia. W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS z 07.09.2018

 

Budowa nowego ciepłociągu

Zgodnie z zapowiedziami MPGK sp. z o.o. zakończyła roboty budowlane w ciągu ulic Ogrodowej i Piłsudskiego związane z budową ciepłociągu do węzła przy ul. Dworcowej. Podczas prac na całej długości inwestycji ułożono nie tylko nowe rury ciepłownicze ale także wymieniono wszystkie rurociągi wodne wraz z przyłączami. Dalsze prace budowlane toczyć się będą już poza ciągami komunikacyjnymi i nie będą stwarzać większych utrudnień dla mieszkańców.

Jeszcze we wrześniu na całej długości inwestycji w ulicach Ogrodowej i Piłsudskiego zostanie ułożony nowy asfalt co zakończy pierwszy etap inwestycji.

Spółka planuje zakończyć budowę całego ciepłociągu w roku 2019.

czytaj więcej „Budowa nowego ciepłociągu”

Kurtyna wodna w parku

Dzisiaj ok. godz. 13.00 pracownicy MPGK uruchomią na placu przy amfiteatrze kurtynę wodną.

Kurtyna czynna będzie w upalne dni od 13.00 do godzin popołudniowych.

Zapraszamy dzieci i dorosłych do korzystania z urządzenia.

kurwod2016

Ograniczenia ruchu na ulicach Piłsudskiego i Ogrodowej

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej rozpoczyna inwestycję polegającą na podłączeniu odbiorców ciepła osiedla ul. Dworcowej do ciepłowni miejskiej. W pierwszym etapie inwestycji zostanie wybudowany ok. 350 metrowy odcinek ciepłociągu od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania ul. Ogrodowej i Hallera. Prace spowodują utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie ulic Piłsudskiego i Ogrodowej. Od poniedziałku 30.07.2018 czasowo zamknięta zostanie ulica Ogrodowa od ul. Hallera do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego a także ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Ogrodowej do wjazdu na teren Szkoły Podstawowej nr 3. Dojazd do ul. Ogrodowej zapewniony będzie od strony ul. Kasprowicza i parkingu „Biedronki” a także od strony osiedla mieszkaniowego ulicami Niewiadomskiego i Łuczaka. Natomiast wjazd na parking zapewniony będzie od strony ul. Hallera. Utrudnienia w ruchu potrwają około miesiąca. Ich zakres będzie się jednak zmieniał w miarę postępu prac tak aby trwały one możliwie najkrócej. Pozostałe prace związane z realizacją pierwszego etapu inwestycji potrwają do połowy października lecz nie będą powodowały zmian w organizacji ruchu. Celem inwestycji jest zmiana źródła ciepła dla odbiorców zasilanych aktualnie z kotłowni gazowej na zasilanie z kotłowni miejskiej produkującej taniej energię cieplną. W ramach inwestycji zlikwidowana zostanie kotłownia gazowa przy ul. Dworcowej i wybudowany do niej nowy odcinek sieci cieplnej od ul. Jana Pawła II. Inwestycja podzielona została na trzy etapy. Jej zakończenie planowane jest na wrzesień/październik 2019 roku.

Plan organizacji ruchu

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Remont przyłączy cieplnych

Trwają prace remontowe związane z wymianą przyłączy cieplnych. Prace obejmują wymianę  przyłączy cieplnych wykonanych w technologii kanałowej na rurociągi preizolowane z alarmem do bloków przy ulicy ul.Dworcowej 1,5,3A, Kościuszki 2,2A i Hallera 29, 31,33. Łączna długość przyłączy – ok. 280m. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie strat ciepła na wymienianych przyłączach. Zgodnie z planem prace zakończyć się powinny do 31.08.2018r. Całkowity koszt remontu wynosi 151762,73 złotych netto i jest finansowany z środków własnych MPGK.

czytaj więcej „Remont przyłączy cieplnych”

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Informujemy, że dnia 18.05.2018 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opublikowana została decyzja BD.RET.070.72.2018.EK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 26.04.2018 o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla MPGK sp. z o.o. na terenie gminy Mogilno.

Taryfa zgodnie z art. 24 f ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wchodzi w życie po upływnie 7 dni od dnia ogłoszenia i obowiązywać będzie przez trzy kolejne lata.

Nowa taryfa wprowadza zmiany w sposobie określania grup taryfowych w zależności od celu poboru wody a także rodzaju świadczonych usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

W celu przyporządkowania do odpowiedniej grupy taryfowej konieczne jest złożenie przez każdego z odbiorców oświadczenia o celu, dla którego pobierana jest woda.

Wzór oświadczenia do wypełnienia, a także informację o wprowadzanych zmianach, wszyscy odbiorcy sukcesywnie otrzymywać będą drogą pocztową.

Treść decyzji i taryfy, oświadczenia oraz informacja o zmianach dostępna jest poniżej.

 

Decyzja PGW Wody Polskie zatwierdzająca taryfę

Treść taryfy 2018

Oświadczenie – Prawo wodne

Informacja o zmianach w taryfach dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Mogilno

 

10 lat MPGK

1 kwietnia minęło 10 lat działalności Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Z okazji Jubileuszu w imieniu pracowników naszej Spółki i swoim własnym dziękuję za życzliwości i zrozumienie mieszkańców naszej gminy z jakim spotykamy się codziennie podczas pracy przy realizacji usług komunalnych. Dziękuję za przekazane życzenia i słowa uznania, które są dla nas budujące a także słowa krytyki, będące dla nas motywacją do jeszcze większego wysiłku i zaangażowania. Mam nadzieję, że następne lata działalności pozwolą na jeszcze większy rozwój Spółki, co pozwoli na dalsze podnoszenie poziomu naszych usług ku zadowoleniu wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Prezes zarządu

Artur Lorczak

czytaj więcej „10 lat MPGK”

Odbierzemy choinki

W najbliższą sobotę 20 stycznia Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców. Choinki prosimy pozostawiać na osiedlach w Mogilnie, Dąbrówce i Bielicach przy kontenerach na odpady. Wyznaczyliśmy także dodatkowe miejsca, które będą oznaczone specjalną tablicą:

TU SKŁADOWAĆ CHOINKI”

Mogilno:

– skrzyżowanie ul. Kausa i Padniewskiej,

– skrzyżowanie ul Konopnickiej i Paderewskiego (przy przepompowni),

– skrzyżowanie ul. Niezłomnych i Grobla,

Wylatowo:

plac postojowy przy szkole,

Gębice:

plac przy ul. Braci Rólskich przy przepompowni (naprzeciwko „Twojego Marketu”),

Stawiska:

– przy pojemnikach na segregację.

Drzewka prosimy dostarczyć do godz. 12.00

Uwaga! Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów

Ze względu na rosnąca ilość odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. dokonało zmian w harmonogramach odbioru odpadów.

W harmonogramie odbioru odpadów dla terenu Gminy Mogilno powstał  nowy rejon, oznaczony kolorem fioletowym:

Obejmuje on miejscowości: Dąbrówka, Twierdziń, Białotul, Czarnotul, Skrzeszewo, Szczeglin, Wszedzień, Wiecanowo, Iskra.

Miejscowości te wcześniej znajdowały się w rejonach oznaczonych koloram: czerwonym i zielonym.

Dla tych rejonów zmienia się również termin odbioru. Do tej pory odpady odbierane były w czwartki. Od nowego roku odbiór będzie realizowany w poniedziałki.

Dodatkowo, jeśli odbiór odpadów z danego rejonu przypadnie w dni świąteczne bądź wolne, termin odbioru został przesunięty w następujący sposób:

 

        – 01.01.2018 r. (poniedziałek):

                                                      rejon czerwony przesunięty na 02.01.2018 r. (wtorek) – MIASTO

        – 08.01.2018 r. (poniedziałek):

                                                      rejon żółty przesunięty na 09.01.2018 r. (wtorek) – MIASTO;

                                                     rejon czerwony przesunięty na 09.01.2018 r. (wtorek) – GMINA

        – 02.04.2018 r. (poniedziałek):

                                                      rejon żółty przesunięty na 03.04.2018 r. (wtorek) – MIASTO;

                                                      rejon czerwony przesunięty na 03.04.2018 r. (wtorek) – GMINA

        – 01.05.2018 r. (wtorek):

                                                     rejon zielony przesunięty na 30.04.2018 r. (poniedziałek) – MIASTO

        – 03.05.2018 r. (czwartek):  

                                                     rejon fioletowy przesunięty na 05.05.2018 r. (sobota) – GMINA

        – 31.05.2018 r. (czwartek):

                                                    rejon fioletowy przesunięty na 02.06.2018 r. (sobota) – GMINA

        – 15.08.2018 r. (środa):

                                                    rejon brązowy przesunięty na 14.08.2018 r. (wtorek) – MIASTO

        – 01.11.2018 r. (czwartek):

                                                    rejon fioletowy przesunięty na 03.11.2018 r. (sobota) – GMINA

        – 25.12.2018 r. (wtorek):

                                                   rejon zielony przesunięty na 22.12.2018 r. (sobota) – MIASTO

        – 26.12.2018 r. (środa):

                                                  rejon różowy przesunięty na 29.12.2018 r. (sobota) – MIASTO

 

Wszystkie zmiany ujęte są w harmonogramach na 2018 rok, które dostępne są tutaj.

Przepraszamy za utrudnienia.