Odczyt szacunkowy wodomierzy

Ze względu na ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce pracownicy MPGK nie prowadzą odczytów stanów wodomierzy na terenie posesji, do których nie ma swobodnego dostępu. W przypadku braku możliwości odczytu wodomierza przedsiębiorstwo będzie wystawiać faktury szacunkowe, na podstawie średniego zużycia z wcześniejszych okresów rozliczeniowych.

Taki sposób rozliczenia zastosowany jest wyjątkowo, do czasu ustania epidemii. Rzeczywiste zużycie zostanie skorygowane podczas następnego odczytu.

Przypominamy, że istnieje możliwość samodzielnego podanie odczytu stanu wodomierza:

– na stronie internetowej:

mpgk.mogilno.pl w zakładce podaj stan wodomierza,

– mailowo na adres email:

wodomierz@mpgk.mogilno.pl,

– telefonicznie pod numerem 52 315 59 18.