MPGK wznawia przyjmowanie interesantów

Informujemy, że z dniem 1.06.2020 MPGK sp. z o.o. WZNAWIA PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW w siedzibie Spółki przy ul. W. Witosa 6 w Mogilnie

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne prosimy o ograniczenie wizyt do niezbędnego minimum. Obsługa prowadzona będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Na każdym poziomie budynku utworzone zostało miejsce obsługi klientów.

KASA w siedzibie Spółki pozostaje nieczynna.

Płatności bez dodatkowych opłat można regulować w Banku Spółdzielczym przy ul. Jagiełły 14 w Mogilnie.

Zalecamy aby WNIOSKI, UMOWY i POZOSTAŁE DOKUMENTY dostarczać poprzez skrzynkę podawczą przy wejściu do siedziby Spółki przy ul. W. Witosa 6, pocztę elektroniczną (mpgk@mpgk.mogilno.pl) lub tradycyjną pocztą.

Pozostałe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki: mpgk.mogilno.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 52 31 55 935

52 31 55 924

Oczyszczalnia 52 31 51 879

Zakład Usług Komunalnych: 52 31 52 505

Zakład Energetyki Cieplnej: 52 31 55 919

Umowy, warunki techniczne, itd. 52 31 55 917

Sekretariat, pozostałe sprawy: 52 31 52 235

ZGŁASZANIE AWARII 994