Uwaga odbiorcy wody w Mogilnie przy ul. Cegielskiego

Informujemy, że w badaniach próbek wody w miejscowości Mogilno na odcinku sieci ul. Cegielskiego stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Decyzją numer 421/20 z dnia 06.07.2020 roku PPIS w Mogilnie stwierdził

BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

na odcinku sieci ul. Cegielskiego:

– posesje od nr 1 do nr 17 (9 posesji) – lewa strona

– posesje od nr 10 do nr 18 (5 posesji) – prawa strona 

 

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

– Woda z kranu nie może być przeznaczona do picia i przygotowywania posiłków.

– Woda z kranu nie może być przeznaczona do mycia zębów oraz przemywania otwarty zranień.

– Zagotowanie wody nie wystarczy.

– Woda z kranu może być używana do spłukiwania toalety i prac porządkowych bez ograniczeń.

– Woda z kranu może być używania do brania prysznica, kąpieli i mycia (za wyjątkiem niemowląt i małych dzieci).

 

W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie