Kontynuujemy wymianę przyłączy cieplnych

W dniu 8.06.2020r. wznowiliśmy prace rozpoczęte w roku 2019 związane z remontem czteroprzewodowego ciepłociągu wykonanego w latach 80-tych i na początku 90-tych metodą tradycyjną w kanale łupinowym jako czteroprzewodowy na ciepłociąg wykonany z rur w technologii preizolowanej. Aktualnie  wymieniane są przyłącza cieplne do budynków ul. 3 Maja 4,6,8 dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Prace finansowane są z środków własnych Spółki. Koszt remontu wynosi ok. 75 tys. zł netto. Po jego zakończeniu do wymiany pozostanie na osiedlu jeszcze tylko jedno przyłącze; do budynku przy ul. Sportowej 2 o długości ok. 51m. Prace te Spółka zamierza wykonać jeszcze w tym roku.