Nowa taryfa na dostawy ciepła

Informujemy, że z dniem 01 lipca 2020 r. wprowadziliśmy do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  OPO.4210.8.2020.MWo .
Wprowadzona taryfa spowoduje dla odbiorców nieznaczny wzrost kosztów ogrzewania, średnio o ok. 0,37 %. (A1 o 0,31%, A2 o 0,13% i B o 1,48%) .
Od przeprowadzonej w 2013r. modernizacji ciepłowni miejskiej powodującej obniżenie ponoszonych przez jej odbiorców kosztów o ok. 23 % następowały jedynie nieznaczne zmiany opłat (2015 o +2,84%, 2016 o -0,84%, 2017 o +0,53% i w 2019 o +1,90%).
W sumie w ciągu ostatnich 7 lat koszty energii cieplnej wzrosły jedynie o 5,05% .
Wprowadzona taryfa obowiązywać będzie przez najbliższy rok.

Treść taryfy do pobrania