Zmiana terminu odbioru odpadów

W związku z przypadającym w dniach 25 i 26 grudnia dniami świątecznymi zmianie ulegają terminy odbioru odpadów komunalnych.

Odpady, których odbiór przypada w poniedziałek 25 grudnia  zostaną odebrane wcześniej, w sobotę, 23 grudnia.

Natomiast odpady, których odbiór przypada we wtorek 26 grudnia zostaną odebrane dzień później, w środę, 27 grudnia.

Zmiany są ujęte w aktualnym harmonogramie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Kolejna wymiana przyłączy cieplnych

Trwają prace remontowe związane z wymianą przyłączy cieplnych do budynków przy ul.22 Stycznia i ul.900 Lecia. Zakres prac obejmuje wymianę 7 przyłączy cieplnych wykonanych w technologii kanałowej na rurociągi preizolowane z alarmem do bloków przy ulicy ul.900 lecia 31b, ul. 22 stycznia 5, ul. Kasprowicza 4a, Kasprowicza 8a. Łączna długość przyłączy – 290m. Inwestycja spowoduje zmniejszenie strat ciepła na wymienianych przyłączach. Zgodnie z planem prace zakończyć się powinny do 30 października 2017. Całkowity koszt remontu wynosi ok. 195 tys. złotych i jest finansowany z środków własnych MPGK.

czytaj więcej „Kolejna wymiana przyłączy cieplnych”

Przerwa w dostawie wody

UWAGA

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. informuje, że w dniu 07.09.2017 r. od godz. 01.00 do godz. 04.00 z powodu remontu instalacji wodnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Szczeglinie nastąpi przerwa w dostawie wody obejmująca następujące miejscowości : Mogilno, Dąbrówka, Żabno, Iskra, Świerkówiec, Szerzawy, Baba, Szczeglin, Twierdziń, Wiecanowo, Wszedzień, Jerkowo, Chałupska, Kunowo, Skrzeszewo, Góra i Nowy Młyn.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Odpadów coraz więcej

MPGK podsumowało ilość odpadów komunalnych zebranych w I półroczu 2017 roku z terenów gminy Mogilno. W tym czasie zebraliśmy w sumie prawie 4 200 ton odpadów komunalnych. Oznacza to, że ilość odbieranych odpadów wzrosła o 7,1 % w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku. Oznacza to konieczność odbioru ponad 280 ton dodatkowych odpadów. Zwraca uwagę znaczny wzrost masy odebranych odpadów wielkogabarytowych (ponad 100%) a także przekazanych do PSZOK opon samochodowych (65%). Znacząco również wzrosła masa odpadów biodegradowalnych odbieranych od mieszkańców. W pierwszy sześciu miesiącach 2017 roku było to aż 372,9 tony, czyli o ponad 70 ton więcej niż rok wcześniej. Ze względu na postępujący znaczny wzrost ilości odpadów tego typu konieczny był zakup kolejnego pojazdu do ich odbioru i transportu. Zgodnie z przepisami zebrane z terenu gminy Mogilno odpady zmieszane i biodegradowalne nie mogą zostać zagospodarowane lub poddane obróbce przez MPGK. Trafiać muszą do RIPOK Inowrocław, gdzie za ich przyjęcie Spółka wnosi opłatę zgodną z cennikiem.

Odpady komunalne I półrocze 2017 (2015 2016)

Przerwa w dostawach energii cieplnej

Informujemy, że w dniach 21.08.2017 – 27.08.2017  nastąpi przerwa w dostawach energii cieplnej dla odbiorców korzystających z ciepłowni miejskiej przy ul. Polnej.

Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych i remontowych przed zbliżającym się sezonem grzewczym.

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności związane z brakiem ciepłej wody.

Zasuwa przed budynkiem MPGK

Przed siedzibą MPGK pojawił się nowy element. Jest to zdemontowana podczas niedawnej awarii wodociągu w ul. Hallera zasuwa o przekroju 0,5 m. Zasuwa została oczyszczona, odmalowana i wystawiona przed budynkiem biurowym MPGK jako eksponat.

Czego nie wrzucać do kanalizacji?

Każdego roku pracownicy MPGK sp. z o.o. usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej i awarii przepompowni, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Często z tego powodu dochodzi do zablokowania kanalizacji co jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Sieć kanalizacyjna i przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z naszych domów – nieczystości sanitarne z kąpieli, mycia, prania i WC. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną także inne odpady powodują one zatykanie przewodów kanalizacyjnych i spiętrzenie ścieków w kanałach. Natomiast jeżeli już dostaną się do przepompowni nawijają się na wirniki pomp i powodują ich awarię, następstwem czego jest również wylewanie ścieków z przepompowni i spiętrzenie ścieków w kanałach. Koszt usuwania awarii sieci czy wymiany pomp jest bardzo wysoki i wpływa na ostateczną cenę odbioru ścieków.

Każdy z nas swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków. Wystarczy stosować proste zasady aby przyczynić się do zmniejszenia ilości zatorów ścieków i awarii pomp. 

Jak to robić?

Bardzo prosto. Nie wrzucajmy do urządzeń sanitarnych; umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych odpadów wymienionych na ulotce (nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym). Powinny one trafiać do pojemników na odpady komunalne. Im mniej tego typu odpadów trafiać będzie do kanalizacji tym rzadziej dochodzić będzie do zatorów i awarii, co w konsekwencji pozwoli na utrzymanie niskich kosztów odbioru ścieków.

Na zdjęciach poniżej: pracownicy MPGK usuwają przyczynę zablokowania pompy; nawinięte na wirnik chusteczki nawilżane.

czytaj więcej „Czego nie wrzucać do kanalizacji?”

System odpylania ciepłowni miejskiej

Często poruszanym w ostatnich dniach problemem jest pytanie o czystość powietrza, którym oddychamy. Zmodernizowana w roku 2013 ciepłownia przy ulicy Polnej wytwarza ciepło z paliwa stałego jakim jest miał węgla kamiennego. Aby zminimalizować emisję powstałych podczas spalania węgla pyłów ciepłownia miejska wyposażona jest w nowoczesny dwustopniowy układ odpylania spalin.

Dwa razy w roku akredytowane laboratorium dokonuje pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowych powstałych przy produkcji ciepła.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że poziom redukcji emisji pyłów do atmosfery wynosi 92%.

Oznacza to, że tylko niewielka część powstałych zanieczyszczeń przedostaje się do atmosfery. Potwierdzeniem tego jest m.in. brak widocznego dymu z komina ciepłowni. Jedynie przy bardzo niskich temperaturach i specyficznych warunkach meteorologicznych widać wydobywającą się z komina parę wodną.

W roku 2013 kosztem ok. 2 mln zł MPGK zmodernizowało ciepłownię przywracając jej pierwotny sposób produkcji ciepła z miału węgla kamiennego. Dzięki inwestycji odbiorcy podłączeni do kotłowni przy ul. Polnej ponoszą o ok. 20 % niższe opłaty za energię cieplną.

Przerwa w dostawie wody

UWAGA!

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. informuje,


że w dniu
17.02.2017 r. od godz.100 do godz. 300 z powodu remontu instalacji wodnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Szczeglinie mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody dla następujących miejscowości : Mogilno, Dąbrówka, Żabno, Iskra, Świerkówiec, Szerzawy, Baba, Szczeglin, Twierdziń, Wiecanowo, Wszedzień, Jerkowo, Chałupska, Kunowo, Skrzeszewo, Góra i Nowy Młyn.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.