PSZOK otwarty

Informujemy, że z dniem 4 maja 2020 r. wznowione zostanie działanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach (PSZOK). W pierwszym tygodniu tj. w dniach od 4 do 9 maja, punkt będzie czynny codziennie od 10.00 do 18.00. W kolejnych tygodniach zgodnie z obowiązującym regulaminem; w każdą środę i sobotę w godz. od 10.00 do 18.00
W związku z trwającym stanem epidemii wirusa Covid-19 prosimy o zachowanie środków ostrożności i stosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów.
Aby uniknąć kolejek i zminimalizować możliwość bezpośredniego kontaktu na teren PSZOKa mieszkańcy będą przyjmowani pojedynczo, pod warunkiem stosowania obowiązujących zabezpieczeń a obsługa mieszkańców będzie przeprowadzana bezkontaktowo.

Przypominamy również, że do PSZOKa przyjmowane są wyłącznie odpady segregowane