Budowa zbiornika retencyjnego na terenie SUW Padniewo

W minionym tygodniu rozpoczął się kolejny etap prac związanych z budową zbiornika retencyjnego wody pitnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Padniewie.

Zbiornik został już dostarczony przez wykonawcę i ustawiony w docelowym miejscu.

Prace montażowe i podłączenie do systemu uzdatniania wody ujęcia potrwają jeszcze kilka tygodni.

Budowany zbiornik o pojemności 150 m3 pozwoli na zwiększenie zapasu wody i ma na celu zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę w okresie zwiększonego poboru przez odbiorców w godzinach popołudniowo-wieczornych.

Koszt wykonania zadania wyniesie ok. 255 tys. zł netto.