CAŁODOBOWY TELEFON ALARMOWY:

tel. 52 315 18 79
tel. 52 315 59 19

tel. kom. 509 721 927
tel. 994

Sekretariat:

52 315 22 35

fax: 52 315 12 33

email: mpgk@mpgk.mogilno.pl

Przyjmowanie zgłoszeń:                               POZOSTAŁE NUMERY

  • O wywozie nieczystości stałych – 52 315 25 05
  • O wywozie nieczystości płynnych – 52 315 18 79
  • O awariach centralnego ogrzewania – 52 315 59 19

Dane kontaktowe

Mogileńskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o.
ul. Witosa 6,
88-300 Mogilno
tel. 52 315 22 35
fax 52 315 12 33

KRS: 0000308392
NIP: 557 166 58 47
REGON: 340433075

Nr konta bankowego:

BS Gniezno o/Mogilno
74 9065 0006 0060 0615 3940 0001

Lokalizacja