Wznawiamy wymianę wodomierzy

Informujemy, że z dniem 15 lipca 2020, po przerwie spowodowanej ogłoszeniem stanu epidemii, wznawiamy wymianę wodomierzy głównych.
Rozpoczynamy jednocześnie wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy opartego na komunikacji radiowej RF.
Nowy system pozwoli przede wszystkim na odczyt wodomierzy bez konieczności wejścia do miejsca zamontowania wodomierza, co znacznie skróci czas obsługi, będzie też wygodniejsze dla naszych odbiorców. Zniknie więc problem braku dostępu do wodomierza i związana z tym konieczność wielokrotnego odwiedzania posesji w celu dokonania odczytu.
Jednocześnie montowane przez pracowników MPGK sp. z o.o. nakładki  posiadają wyposażenie, pozwalające uzyskiwać dodatkowe dane i kontrolować prawidłowość odczytu. Urządzenie rejestruje m.in. nieprawidłowości i zdarzenia związane z poborem wody takie jak próby ingerencji, demontażu wodomierza, działanie zewnętrznego pola magnetycznego. Pozwala także na analizę zużycia wody co pomoże wykryć brak przepływu, przepływ wsteczny czy też stały pobór wody (np. cieknąca spłuczka), co z kolei wpłynie na ograniczenie strat wody przez odbiorcę.
Nakładki odczytujące będą instalowane systematycznie w ciągu najbliższych 5 lat podczas legalizacyjnej wymiany wodomierzy a ich czas pracy został określony przez producenta na minimum 10 lat.