Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. powstało w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego dnia 01 kwietnia 2008 na podstawie uchwały nr XV/133/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mogilnie w gminną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka dnia 18 czerwca 2008 roku została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308392.

Właściciel

Jedynym właścicielem Spółki jest Gmina Mogilno

Władze Spółki

Funkcję Zgromadzenie Wspólników pełni Leszek Duszyński

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest trzyosobowa:

– Jarosław Ciesielski –Przewodniczący RN,

– Ryszard Szwejk – Wiceprzewodniczący RN,

– Waldemar Król – Sekretarz RN.

Zarząd Spółki

Zarząd spółki jest jednoosobowy, funkcję Prezesa Zarządu pełni Artur Lorczak