Prawo energetyczne – zmiany

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1762), zwanej dalej „ustawą OZE” z dnia 1 października 2023 r., wprowadzono zmianą w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) w art. 7b ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy Prawo energetyczne, informuje, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla źródła Polna 4 w Mogilnie za rok 2023 wynosi 1,86.

Odbieramy choinki

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców. Choinki prosimy pozostawiać na osiedlach mieszkaniowych  w Mogilnie, Dąbrówce i Bielicach przy kontenerach na odpady.

Wyznaczyliśmy także dodatkowe miejsca, które będą oznaczone specjalną tablicą:

„TU SKŁADOWAĆ CHOINKI”

Mogilno:

  • skrzyżowanie ul. Kausa i Padniewskiej,
  • skrzyżowanie ul Konopnickiej i Paderewskiego (przy przepompowni),
  • skrzyżowanie ul. Niezłomnych i Grobla,
  • parking ul. Sądowa przy Szkole Podst. Nr 2

Wylatowo: plac postojowy przy szkole,

Gębice: plac przy ul. Braci Rólskich przy przepompowni (obok sklepu „DINO”),

Stawiska: plac między posesją nr 15 a 16 przy skrzynkach na listy.

Drzewka prosimy dostarczać do piątku (26.01.2024) do godz. 10.00

Taryfa dla ciepła

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.21.2023.MNi z dnia 15 stycznia 2024 ogłoszoną w Biuletynie Branżowym Prezesa URE z dnia  15.01.2024r. nr 9/2024 zatwierdzona została taryfa dla ciepła.

Niniejsza taryfa dla ciepła zacznie obowiązywać od dnia 01.02.2024r.

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw uprawnieni odbiorcy, którzy złożyli oświadczenia skorzystają z rekompensaty.

Treść taryfy

1,5 tony nakrętek dla Małgosi !

Z końcem roku 2023 zakończyliśmy akcję zbierania nakrętek dla Małgosi Kowalskiej. Dzięki ofiarności mieszkańców Mogilna w ciągu roku udało nam się zebrać aż 1 460 kg nakrętek. Całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży nakrętek w wysokości 1460 przekazaliśmy już na konto Małgosi. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wspomóc finansowo Małgosię w  leczeniu i rehabilitacji może to zrobić wpłacając dowolną kwotę tutaj:
www.siepomaga.pl/malgorzata-kowalska


W tym roku nakrętki zbierać będzie dla 5 letniej Lenki Frankowskiej, która zmaga się z autyzmem wczesnodziecięcym i opóźnieniem psychoruchowym. Prosimy Was o wsparcie finansowe na jej leczenie i rehabilitację:

Fundacja dzieciom „Zdążyć z pomocą”
ul. Pańska 98/201 00837 Warszawa
Nr konta: 49 2490 0005 0000 4600 7549 3994
Tytułem: 41477 FRANKOWSKA LENA

UW Palędzie Dolne – odwołanie

Informujemy, że na podstawie wyników badań wody w ramach urzędowej kontroli stwierdzono, że woda dostarczana przez wodociąg z UW Palędzie Dolne spełnia wymagania mikrobiologiczne. W związku z powyższym komunikat ostrzegawczy z nr 20 z 27.11.2023r. przestaje obowiązywać.
Dostarczana woda jest zdatna do spożycia przez ludzi i może być używana bez ograniczeń.

Komunikat PPIS w Mogilnie