Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o  zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 20 września 2021r.

Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do piątku
17 września 2021 roku w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o.
tel. 
52 3152505 lub przez aplikację Eco-Harmonogram.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 09.2021 do godz. 400 lub dzień wcześniej.
 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.
 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.
 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,
 • wykładziny i dywany,
 • wózki,
 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,
 • meble ogrodowe,
 • zabawki dużych rozmiarów,
 • duże skrzynki, donice,
 • materace, kołdry,
 • rowery, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in.(NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,
 • ceramika sanitarna,
 • zużyte opony i części samochodowe,
 • okna z szybami,
 • grzejniki, panele,
 • odpady ogrodowe,
 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

Remont ciepłowni zakończony

W dniu dzisiejszym zakończone zostały prace remontowe w ciepłowni przy ul. Polnej. Ze względu na zakres prac konieczna była przerwa w dostawach ciepła. Po 8 latach pracy wymieniony został m.in. odżużlacz zgrzebłowy. Jest to jedno z ważniejszych urządzeń w procesie produkcji ciepła. Służy do wygaszenia, odbioru i transportu spalonego miału poza budynek ciepłowni. Dostawcą nowego urządzenia jest Zakład Urządzeń Ciepłowniczych TERMAL z Końskich. Koszt nowego odżużlacza i jego wymiany wyniósł 61 900,00zł netto.

Jeszcze dzisiaj wznowimy dostawy energii cieplnej do odbiorców.

Za utrudnienia związane z remontem przepraszamy!

 

 

 

 

Odwołanie ograniczeń UW Palędzie Dolne

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 02.06.2021r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z UW w Palędziu Dolnym w miejscowościach: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz miejscowość Ławki gm. Trzemeszno.
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS z 02.06.2021r

Odwołanie ograniczeń – ul. Magazynowa w Mogilnie

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 02.06.2021r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z UW w Mogilnie zaopatrującej odbiorców wody na odcinku sieci miejskiej – teren Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mogilnie, ul. Magazynowa.
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS z 02.06.2021r.

Uwaga odbiorcy UW w Palędziu Dolnym

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg z UW Palędzie Dolne zaopatrujące odbiorców w miejscowościach: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz w miejscowość Ławki – gm. Trzemeszno wykryto bakterie grupy coli w ilości od 1 do < 10 jtk/100ml
W związku z powyższym wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Woda z kranu może być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia, do spłukiwania toalety oraz innych celów gospodarczych bez ograniczeń.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat PPIS

Uwaga odbiorcy ul. Magazynowej w Mogilnie

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zaopatrujący odbiorców wody na odcinku sieci miejskiej – teren Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mogilnie przy ul. Magazynowej stwierdzono podwyższoną wartość parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia i może być używana wyłącznie po jej przegotowaniu, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat PPIS

Dziś obchodzony jest
Dzień Pracownika
Gospodarki Komunalnej

 

To święto ponad 149 tysięcy osób w całej Polsce, w tym prawie 100 pracowników Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Nasi pracownicy codziennie dbają o dostawę wody i odbiór ścieków, ciepło w naszych domach, porządek w mieście oraz zapewniają odbiór odpadów od mieszkańców naszej gminy. Dla większości z naszych odbiorców praca ta jest wręcz niezauważalna bo wykonywana najczęściej bardzo wcześnie rano.

Życzymy Państwu oraz wszystkim pracownikom Spółki odpowiadającym w naszej gminie za gospodarkę komunalną zadowolenia z dobrze wykonywanych zadań oraz życzliwości i zrozumienia mieszkańców gminy Mogilno doceniających trudną i odpowiedzialną pracę mającą na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu życia w naszej małej ojczyźnie.

Prezes Zarządu
Artur Lorczak