Dziś obchodzony jest
Dzień Pracownika
Gospodarki Komunalnej

 

To święto ponad 149 tysięcy osób w całej Polsce, w tym prawie 100 pracowników Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Nasi pracownicy codziennie dbają o dostawę wody i odbiór ścieków, ciepło w naszych domach, porządek w mieście oraz zapewniają odbiór odpadów od mieszkańców naszej gminy. Dla większości z naszych odbiorców praca ta jest wręcz niezauważalna bo wykonywana najczęściej bardzo wcześnie rano.

Życzymy Państwu oraz wszystkim pracownikom Spółki odpowiadającym w naszej gminie za gospodarkę komunalną zadowolenia z dobrze wykonywanych zadań oraz życzliwości i zrozumienia mieszkańców gminy Mogilno doceniających trudną i odpowiedzialną pracę mającą na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu życia w naszej małej ojczyźnie.

Prezes Zarządu
Artur Lorczak

 

Budynki MPGK otwarte dla klientów

W związku z łagodzeniem zasad bezpieczeństwa w całym kraju informujemy, że budynki spółki są otwarte dla klientów. Wewnątrz budynku nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa, czyli obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki.  

MPGK wstrzymuje przyjmowanie interesantów

MPGK wstrzymuje przyjmowanie interesantów

Ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa od dnia 22.03.2021 MPGK sp. z o.o. WSTRZYMUJE PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW w siedzibie Spółki przy ul. W. Witosa 6 w Mogilnie
DO ODWOŁANIA.

OPŁATY prosimy regulować za pomocą płatności elektronicznych, w punkcie przyjmowania opłat BS Gniezno o/Mogilno przy ul. Jagiełły 14 lub w innych punktach.

WNIOSKI, UMOWY i POZOSTAŁE DOKUMENTY prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (mpgk@mpgk.mogilno.pl), poprzez skrzynkę podawczą przy wejściu do siedziby Spółki przy ul. W. Witosa 6 lub tradycyjną pocztą.

Pozostałe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:
mpgk.mogilno.pl/do-pobrania/

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 52 31 55 935, 52 31 55 924

Oczyszczalnia: 52 31 51 879

Zakład Usług Komunalnych: 52 31 52 505

Zakład Energetyki Cieplnej: 52 31 55 919

Umowy, warunki techniczne, itd.: 52 31 55 917

Sekretariat, pozostałe sprawy: 52 31 52 235

ZGŁASZANIE AWARII 994

Podsumowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

W marcu MPGK sp. z o.o. przeprowadziła kolejna zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Ze względu na liczbę zgłoszeń  (prawie 300) część odpadów została odebrana w następnych dniach. Zebrano ponad 52 tony odpadów, które wypełniły 7 dużych kontenerów KP-40. Rocznie Spółka odbiera od mieszkańców oraz przyjmuje w PSZOK ok. 280 ton odpadów wielkogabarytowych.

 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o  zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 8 marca 2021r.

Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do piątku 5 marca 2021 roku w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o. tel. 52 3152505 lub przez aplikację Eco-Harmonogram.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 08.03.2021 do godz. 400 lub dzień wcześniej.
 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.
 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.
 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,
 • wykładziny i dywany,
 • wózki,
 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,
 • meble ogrodowe,
 • zabawki dużych rozmiarów,
 • duże skrzynki, donice,
 • materace, kołdry,
 • rowery, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in.(NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,
 • ceramika sanitarna,
 • zużyte opony i części samochodowe,
 • okna z szybami,
 • grzejniki, panele,
 • odpady ogrodowe,
 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

Odczyty wodomierzy

Informujemy, że od środy 17.02.2021 rozpoczynamy akcję odczytu wodomierzy.

W celu zapewnienia ochrony zdrowia Państwa i pracowników Spółki, w związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19,  pracownicy MPGK będą prosić o samodzielne dokonanie odczytu wodomierzy i podanie ich stanu pracownikom. W przypadku nieobecności pozostawią oni w skrzynce pocztowej formularz do wypełnienia, który należy wysłać do MPGK sp. z o.o. droga pocztową w załączonej kopercie.

Uwaga!
Prosimy nie przyklejać znaczka! Opłata przeniesiona na MPGK sp. z o.o.

Możliwe jest również podanie stanu wodomierzy w inny sposób:

 • telefonicznie: dzwoniąc na numer 52 315-59-18,
 • poprzez SMS na nr 509 721 930 (imię i nazwisko, adres, stany wodomierzy),
 • poprzez formularz na stronie mpgk.mogilno.pl,

Akcja odbioru choinek

W piątek 22 stycznia Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców. Choinki prosimy pozostawiać na osiedlach w Mogilnie, Dąbrówce i Bielicach przy kontenerach na odpady. Wyznaczyliśmy także dodatkowe miejsca, które będą oznaczone specjalną tablicą:

„TU SKŁADOWAĆ CHOINKI”
Mogilno:
– skrzyżowanie ul. Kausa i Padniewskiej,
– skrzyżowanie ul Konopnickiej i Paderewskiego – przy przepompowni,
– skrzyżowanie ul. Niezłomnych i Grobla,
Wylatowo:
– plac postojowy przy szkole,
Gębice:
– plac przy ul. Braci Rólskich przy przepompowni – naprzeciwko „Twojego Marketu”,
Stawiska:
– plac pomiędzy posesją nr 15 a 16 – przy skrzynkach na listy (dawne miejsce ustawienia pojemników na segregację).

Drzewka prosimy dostarczyć do godz. 12.00

Uwaga! Zmiana terminów wywozu odpadów dla firm, sklepów i instytucji

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 zmianie ulegają terminy wywozów odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, sklepy, instytucje).  Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem dostępnym tutaj.

Indywidualny harmonogramu wywozu odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych jest dostępny również w aplikacji mobilnej na telefon lub tablet: Eco Harmonogram.

Aplikacja umożliwia podanie kilku adresów odbioru odpadów, np. dla miejsca zamieszkania oraz siedziby firmy.

Więcej informacji  tutaj.

Eco Harmonogram – aplikacja

Eco Harmonogram – harmonogram odbioru odpadów w telefonie! 

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy dla mieszkańców gminy Mogilno darmową aplikację mobilną Eco Harmonogram, która pozwala na pobranie indywidualnego harmonogramu wywozu odpadów komunalnych dla swojego adresu zamieszkania.

Dzięki automatycznym powiadomieniom nie trzeba już spoglądać codziennie do kalendarza!

Aplikacja zawiera także inne potrzebne informacje,:

 • gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych),
 • jak należy sortować śmieci w gminie Mogilno,
 • wyszukiwarka odpadów,
 • gry edukacyjne,
 • terminy płatności za odpady,
 • dane kontaktowe do MPGK,
 • kontakt do organu nadzorującego zbiórkę odpadów.

 

Aplikacja Eco Harmonogram jest nieocenionym pomocnikiem przy domowym gospodarowaniu odpadami w codziennym życiu. Podpowie co wrzucać a czego nie do poszczególnych pojemników/worków, wskaże które odpady przyjmowane są w gminnym PSZOK-u i jak do niego dojechać oraz co zrobić z odpadami niebezpiecznymi.

Aplikacja umożliwia także zgłaszanie problemów i nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów.  Bardzo przydatna jest również wyszukiwarka odpadów, która podpowie do jakiego pojemnika należy wrzucić konkretny odpad.

Eco Harmonogram jest darmową aplikacją do ściągnięcia na wszystkie 3 systemy operacyjne. Aplikację można pobrać bezpośrednio na swój telefon.

Więcej informacji tutaj.

Zapraszamy do korzystania!