Remont węzła cieplnego przy ul. 900 lecia 31B

W listopadzie zakończył się remont budynku węzła cieplnego przy ul. 900 lecia 31B. Wykonano prace dekarskie, polegające na całkowitej wymianie pokrycia dachowego, rynien, opierzenia i naprawie instalacji odgromowej. Przeprowadzono także prace budowlano-remontowe, w tym wymianę drzwi i okien wraz z parapetami, wykonanie ocieplenia ścian budynku i ich malowanie. Remont wykonywała firma P.H.U. BUD-MAR z Sieradza, która przedstawiła najkorzystniejszą  ofertę w postępowaniu przetargowym. Remont został sfinansowany ze środków własnych MPGK.

rem_co_900_lecia_1

czytaj więcej „Remont węzła cieplnego przy ul. 900 lecia 31B”

Nowy ciągnik w MPGK

W MPGK rozpoczął pracę nowy ciągnik do prac komunalnych marki TYM.

Został dostarczony przez firmę Inter-Vax ze Żnina za kwotę 111 700 zł netto.

Sprzęt przeznaczony jest przede wszystkim do prac realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych. Ze względu na gabaryty i niską wagę może pracować na chodnikach i alejkach parkowych. Przystosowany jest do podłączania dodatkowego osprzętu komunalnego, takiego jak : pług śnieżny, szczotka obrotowa czy piaskarka.

Wyposażony jest również w ładowacz czołowy.

Zakupiony ciągnik zastąpi dotychczas użytkowanego 35-letniego URSUSA.

ciag_tym_1

czytaj więcej „Nowy ciągnik w MPGK”

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

W ostatnich dniach rozpoczęliśmy dystrybucję nowych harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na kolejny rok realizacji usługi przez MPGK Mogilno. Nadal obowiązywać będzie zasada odbioru odpadów zmieszanych i odpadów BIO co 2 tygodnie a także odbioru odpadów segregowanych co 4 tygodnie. Wygląd harmonogramów nieznacznie się zmienił co zwiększyło czytelność zawartych w nich informacji. Przypominamy o obowiązku posiadania pojemników dostosowanych do mechanicznego odbioru odpadów zmieszanych za pomocą śmieciarki. Wielkość pojemnika powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych na posesji odpadów.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 3152505

Harmonogram odbioru odpadów 2016-2017 – MIASTO MOGILNO

Harmonogram odbioru odpadów 2016-2017 – GMINA MOGILNO

 

 

Informacja o przyczynach wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami w Mogilnie

       W ciągu ostatniego roku ilość odpadów zmieszanych zebranych przez MPGK wzrosła o ok. 10 %. Oznacza to, że ilość odpadów, które należy odebrać od mieszkańców a następnie przetransportować do wskazanej przepisami RIPOK w Inowrocławiu tylko w ostatnim roku wzrosła aż o blisko 500 ton.

Także ostatnie miesiące wykazały jeszcze większy procentowy wzrost ilości odpadów, zwłaszcza zmieszanych; miesięcznie o 16-22%. W przeliczeniu na ilości odpadów oznacza to konieczność odbioru i przetransportowania do Inowrocławia każdorazowo dodatkowych 75 – 80 ton odpadów.

Zwiększona ilość odpadów powoduje znaczny wzrost kosztów, które MPGK musi ponieść. Są to przede wszystkim zwiększone opłaty za przyjęcie dodatkowych ton odpadów do RIPOK Inowrocław. Do tego doliczyć trzeba koszty związane z samym odbiorem dodatkowych odpadów od mieszkańców a także koniecznością ich przetransportowania na odległość ok. 40 km do Inowrocławia. Przy czym przepisy zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami nie dają możliwości wyboru czy zmiany miejsca deponowania odpadów. Rosnąca ilość odpadów wymusiła konieczność rozbudowy stacji przeładunkowej, którą MPGK niedawno wykonało.

Pozostałe koszty związane m.in. z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), taboru samochodowego, zaplecza technicznego i zatrudnienia utrzymywane są na stałym, niskim poziomie.

Jednocześnie warto podkreślić, że gmina Mogilno należy do gmin o najbardziej rozbudowanym i korzystnym dla mieszkańców systemie odbioru odpadów komunalnych. Bez dodatkowych opłat wszyscy mają dostęp do darmowej dostawy każdej ilości worków do segregacji (nierzadko jest to 5060 szt. i więcej), odbioru odpadów BIO co 2 tygodnie przez cały rok z terenu całej gminy (nawet zimą), odbioru w każdej ilości odpadów wielkogabarytowych i gruzu sprzed posesji czy też bardzo długo otwartego PSZOK-a. Udogodnienia te są przez mieszkańców gminy przyjmowane z zadowoleniem, wiążą się jednak z dodatkowymi obowiązkami i kosztami, które również mają wpływ na ostateczny koszt obsługi całego systemu gospodarki odpadami.

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogromną wagę przywiązuje do minimalizowania kosztów swoich usług. Dzięki temu utrzymujemy jedne z najniższych cen w Polsce za dostawę wody i odbiór ścieków. Również niedawna modernizacja ciepłowni pozwoliła na obniżenie cen i znaczne oszczędności, przede wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie. Podobnie odbiór odpadów realizowany jest przez gminną spółkę na możliwie najwyższym poziomie przy maksymalnym ograniczeniu kosztów własnych. W tym przypadku o zwiększeniu kosztów usługi zdecydował jedynie znaczny wzrostu ilości odpadów, który nie ma pokrycia w uzyskiwanych opłatach, na co MPGK nie ma żadnego wpływu.

Rozbudowa stacji przeładunkowej

Zakończyliśmy rozbudowę stacji przeładunkowej znajdującej się na terenie przyległym do składowiska odpadów w Szerzawach.

Aby zminimalizować koszty transportu odpadów MPGK w roku 2013 wybudowało stację przeładunkową. Odpady są tam przeładowywane do dużych kontenerów, którymi przewożone są do regionalnej instalacji w Inowrocławiu.

Od momentu wprowadzenia w 2013 roku nowych zasad gospodarki odpadami ilość odpadów odbieranych od mieszkańców Gminy Mogilno systematycznie wzrasta.

W pierwszym półroczu 2016 roku ilość odpadów ogółem wzrosła o 7,4 % w stosunku do roku poprzedniego przy czym aż o 11,3  % wzrosła ilość odpadów zmieszanych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać przetransportowane do oddalonego o ok. 40 km RIPOK-u w Inowrocławiu. Także w ostatnich miesiącach zanotowaliśmy znaczny wzrost ilości odpadów zmieszanych. W ostatnim miesiącu było to aż 17 %.

Ze względu na bardzo duży wzrost ilości odpadów koniecznym stało się zwiększenie możliwości przeładunkowych stacji.

W ramach inwestycji dobudowane zostały kolejne dwa stanowiska dla kontenerów transportowych typu KP-40, co pozwoliło na podwojenie przepustowości stacji przeładunkowej.

Rozbudowa stacji była wykonywana przez pracowników MPGK z środków własnych spółki.

stacja1

czytaj więcej „Rozbudowa stacji przeładunkowej”

Wymiana przyłączy cieplnych

W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z wymianą przyłączy cieplnych do budynków przy ul.22 Stycznia i ul.900 Lecia.

Zakres prac obejmuje wymianę 5 przyłączy cieplnych wykonanych w latach 1974-1976 w technologii kanałowej na rurociągi preizolowane z alarmem o łącznej długości ok. 270 m.

Prace wykonuje firma GFI sp. z o.o. z Bydgoszczy która zaoferowała najkorzystniejsze warunki w postępowaniu przetargowym.

Zakończenie prac planowane jest na 15.09.2016. Koszt inwestycji wynosi 118 000 zł netto jest finansowany z środków własnych MPGK.

przyl_co1

czytaj więcej „Wymiana przyłączy cieplnych”

Remont węzła cieplnego przy ul. Witosa

W maju MPGK przeprowadziło remont budynku węzła cieplnego przy ul. Witosa.

Wykonano prace dekarskie, polegające na całkowitej wymianie pokrycia dachowego, rynien, opierzenia i naprawie instalacji odgromowej.

Przeprowadzono także prace budowlano-remontowe, w tym wymianę drzwi i okien wraz z parapetami, wykonanie ocieplenia ścian budynku i ich malowanie.

Remont wykonywała firma PERFEKT z Mogilna. Remont został sfinansowany z środków własnych MPGK.

witosa

Nowy pojazd wodociągów

W Mogileńskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej pracę rozpoczyna kolejny nowy pojazd.

Samochód FIAT DUCATO Furgon L3 H2 2.3 MJ II dostarczyło Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne POL-CAR sp. z o.o. z Poznania. Wartość pojazdu to 105 500 zł  netto.

Pojazd będzie służył pracownikom działu wodociągów podczas usuwania awarii, zastąpi prawie 25-letniego Mercedesa 208D.

IMG_3696 czytaj więcej „Nowy pojazd wodociągów”

SUW Wylatowo

Informujemy, że w związku z przekroczeniem norm mikrobiologicznych Ujęcie Wody w Wylatowie zostało czasowo wyłączone z eksploatacji. Odbiorcy z tego rejonu zaopatrywani są w wodę z Ujęcia Wody w Padniewie. Dostarczana woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz. 1989)

Nowy pojazd wielozadaniowy MPGK

MPGK zakupiło nowy pojazd specjalistyczny. Jest to hakowiec na podwoziu DAFa. Wyposażony jest w wymienne zabudowy śmieciarki bezpylnej o pojemności 16 m3 i beczki asenizacyjnej o pojemności 10 m3.

Połączenie tych dwóch rodzajów pojazdów specjalistycznych z wykorzystaniem jednego podwozia jest nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym przez naszą Spółkę. Dzięki temu samochód może być w zależności od potrzeb śmieciarką, beczką do wywozu szamba albo wywozić kontenery KP-7.

czytaj więcej „Nowy pojazd wielozadaniowy MPGK”