Kierownik ZWiK:

Piotr Gumienny
tel. 52 315 59 24
p.gumienny@mpgk.mogilno.pl

Mistrz ZWiK – ujęcie wody Szczeglin:

Marcin Górny
tel. 52 315 24 32
m.gorny@mpgk.mogilno.pl

Zastępca Kierownika ZWiK:

Janusz Madyjewski
tel. 52 315 59 35
j.madyjewski@mpgk.mogilno.pl

Specjalista ds. GIS:

Bartosz Łaganowski
tel. 52 315 59 35
b.laganowski@mpgk.mogilno.pl

Kierownik Oczyszczalni Ścieków:

Dariusz Górski
tel. 52 315 18 79
d.gorski@mpgk.mogilno.pl

Kontroler Jakości Procesów:

Agnieszka Malińska
tel. 52 315 18 79
a.malinska@mpgk.mogilno.pl