OGRANICZENIE POBORU WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ ZNIESIONE

Zgodnie z treścią uchwały nr XI/120/19 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie uchylenia przepisów porządkowych w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno traci moc zarządzenie Nr 95/19 Burmistrza Mogilna z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia poboru wody z sieci wodociągowej dla odbiorców z terenu Gminy Mogilno (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3475).

Obwieszczenie Rady Miejskiej