Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

W związku z uchwałą nr LI/517/18 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 10 października 2018r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mogilno, informujemy, że odbiór odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy będzie się odbywał wg następującego harmonogramu:

  1. Miasto Mogilno

– co 2 tygodnie w każdą środę począwszy od 25 września 2019r.

Terminy odbiorów:

Wrzesień: 25

Październik: 9; 23

Listopad: 6; 20

Grudzień: 4; 18

  1. Gmina Mogilno:

– odbiór będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem odbioru z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Harmonogram dostępny jest tutaj.

  1. Odbiór odpadów selektywnie zbieranych:

– odbiór będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem odbioru z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Harmonogramy dostępne są tutaj.