SUW Wylatowo

Informujemy, że w związku z przekroczeniem norm mikrobiologicznych Ujęcie Wody w Wylatowie zostało czasowo wyłączone z eksploatacji. Odbiorcy z tego rejonu zaopatrywani są w wodę z Ujęcia Wody w Padniewie. Dostarczana woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz. 1989)

Nowy pojazd wielozadaniowy MPGK

MPGK zakupiło nowy pojazd specjalistyczny. Jest to hakowiec na podwoziu DAFa. Wyposażony jest w wymienne zabudowy śmieciarki bezpylnej o pojemności 16 m3 i beczki asenizacyjnej o pojemności 10 m3.

Połączenie tych dwóch rodzajów pojazdów specjalistycznych z wykorzystaniem jednego podwozia jest nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym przez naszą Spółkę. Dzięki temu samochód może być w zależności od potrzeb śmieciarką, beczką do wywozu szamba albo wywozić kontenery KP-7.

czytaj więcej „Nowy pojazd wielozadaniowy MPGK”

MPGK odbierze odpady przez najbliższy rok

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. od listopada 2015 realizować będzie na terenie gminy Mogilno usługę odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Każda posesja otrzyma w najbliższych dniach harmonogram odbioru odpadów na najbliższe 12 miesięcy. Od 1 listopada dla ulic: Morelowa, Ofiar Katynia, Kausa, Cegielskiego, Reja i Jana Pawła II zostały zmienione terminy wywozów. Prosimy o sprawdzenie.

czytaj więcej „MPGK odbierze odpady przez najbliższy rok”

W październiku odpady odbierze MPGK

Informujemy, że MPGK sp. z o.o. będzie realizować usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Mogilno. Harmonogram odbioru odpadów w październiku 2015 będzie kontynuacją wprowadzonej przez naszą spółkę zasady odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych z częstotliwością co 2 tygodnie i odbioru odpadów segregowanych z częstotliwością co 4 tygodnie.

czytaj więcej „W październiku odpady odbierze MPGK”

Ogłoszenie – 17.08.2015 r.

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o. o.
informuje, że w dniu 17.08.2015 r. siedziba spółki przy ul. Witosa 6
BĘDZIE NIECZYNNA

Za utrudnienia przepraszamy

W lipcu, sierpniu i wrześniu odpady odbierze MPGK

Informujemy, że MPGK sp. z o.o. będzie realizować usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Mogilno do 30.09.2015 r. Harmonogram odbioru odpadów w lipcu, sierpniu i wrześniu 2015 będzie kontynuacją wprowadzonej przez naszą spółkę zasady odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych z częstotliwością co 2 tygodnie i odbioru odpadów segregowanych z częstotliwością co 4 tygodnie.

czytaj więcej „W lipcu, sierpniu i wrześniu odpady odbierze MPGK”

W czerwcu odpady odbierze MPGK

Informujemy, że MPGK sp. z o.o. będzie realizować usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Mogilno do 30.06.2015. Harmonogram odbioru odpadów w czerwcu 2015 będzie kontynuacją wprowadzonej przez naszą spółkę zasady odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych z częstotliwością co 2 tygodnie i odbioru odpadów segregowanych z częstotliwością co 4 tygodnie.

czytaj więcej „W czerwcu odpady odbierze MPGK”