Zimowe zmiany związane z odpadami komunalnymi

W okresie zimowym (listopad- marzec) PSZOK otwarty jest w środy i soboty w godzinach 10.00 do 16.00.

Od 1 grudnia do 31 marca odpady biodegradowalne powstałe na terenie posesji zamieszkałych należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie zostaną przyjęte bez dodatkowych opłat (odpady te nie będą odbierane sprzed posesji) .

Przypominamy, że w PSZOKu za darmo przyjmowane są tylko selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych funkcjonujących na terenie nieruchomości zamieszkałej, które zostały wytworzone przez osoby zamieszkujące tą nieruchomość.

W PSZOKu nie są przyjmowane:

– odpady wytworzone przez firmy w ramach prowadzonej działalności,

– odpady, których charakter lub ilość wskazują, że nie pochodzą z gospodarstw domowych,

– odpady zmieszane.

Nie zostaną także przyjęte odpady w pojemnikach o niezidentyfikowanej zawartości oraz odpady, których przyjęcie byłoby sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.