Informacja o zmianie taryfy

Informujemy, że decyzją BD.RZT.070.1.4.2019 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy z dnia 28.10.2019 zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków MPGK sp. z o.o. na terenie gminy Mogilno.

Zgodnie z art. 24 f pkt.1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od jej ogłoszenia, tj. 13 listopada 2019r.

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

 

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

W1

2,95

3,19

8,28

8,94

W2

2,95

3,19

5,34

5,77

W3

2,99

3,23

8,28

8,94

W4

2,99

3,23

5,34

5,77

W5

3,01

3,25

8,28

8,94

W6

3,01

3,25

5,34

5,77

W7

3,01

3,25

      —

        —

 

 

 

 

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa taryfowa

Cena
[ w zł/m³]

Stawka opłaty abonamentowej
[w zł/okres rozliczeniowy]

netto

brutto

netto

brutto

K1

5,20

5,62

7,20

7,78

K2

5,20

5,62

4,26

4,60

 

   Treść decyzji

   Pełna treść taryfy