Podsumowanie akcji odbioru odpadów wielkogabarytowych

17 września pracownicy MPGK sp. z o.o. przeprowadzili zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców.   Odebraliśmy odpady  z 319 zgłoszonych miejsc. Ważyły one prawie 52 tony. Wszystkie odebrane odpady zgodnie z przepisami zostały przetransportowane do RIPOKa w Inowrocławiu, gdzie za ich przyjęcie zapłaciliśmy ponad 31 tys. zł. Następna taka akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych odbędzie się wiosną 2020 roku. Odpady wielkogabarytowa można również dostarczać do  PSZOK w Szerzawach w godzinach otwarcia.