W lipcu, sierpniu i wrześniu odpady odbierze MPGK

Informujemy, że MPGK sp. z o.o. będzie realizować usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Mogilno do 30.09.2015 r. Harmonogram odbioru odpadów w lipcu, sierpniu i wrześniu 2015 będzie kontynuacją wprowadzonej przez naszą spółkę zasady odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych z częstotliwością co 2 tygodnie i odbioru odpadów segregowanych z częstotliwością co 4 tygodnie.

Szczegółowy harmonogram odbioru dla miasta i obszarów wiejskich:

GMINA MOGILNO

MIASTO MOGILNO