SUW Wylatowo

Informujemy, że w związku z przekroczeniem norm mikrobiologicznych Ujęcie Wody w Wylatowie zostało czasowo wyłączone z eksploatacji. Odbiorcy z tego rejonu zaopatrywani są w wodę z Ujęcia Wody w Padniewie. Dostarczana woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 poz. 1989)