Nowy pojazd wielozadaniowy MPGK

MPGK zakupiło nowy pojazd specjalistyczny. Jest to hakowiec na podwoziu DAFa. Wyposażony jest w wymienne zabudowy śmieciarki bezpylnej o pojemności 16 m3 i beczki asenizacyjnej o pojemności 10 m3.

Połączenie tych dwóch rodzajów pojazdów specjalistycznych z wykorzystaniem jednego podwozia jest nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym przez naszą Spółkę. Dzięki temu samochód może być w zależności od potrzeb śmieciarką, beczką do wywozu szamba albo wywozić kontenery KP-7.

Wartość pojazdu to 590 952 zł. Zakup został dofinansowany przez WFOŚiGW w Toruniu poprzez niskooprocentowaną pożyczkę z możliwością 30 % umorzenia.

W najbliższych dniach nowy samochód rozpocznie normalną pracę.

nowy_daf2015_2 nowy_daf2015_3 nowy_daf2015_4 nowy_daf2015_5 nowy_daf2015_6