MPGK odbierze odpady przez najbliższy rok

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. od listopada 2015 realizować będzie na terenie gminy Mogilno usługę odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Każda posesja otrzyma w najbliższych dniach harmonogram odbioru odpadów na najbliższe 12 miesięcy. Od 1 listopada dla ulic: Morelowa, Ofiar Katynia, Kausa, Cegielskiego, Reja i Jana Pawła II zostały zmienione terminy wywozów. Prosimy o sprawdzenie.

Aktualne harmonogramy dostępne są TUTAJ.

Odpady wystawiamy w dniu wywozu do godz. 4.00 na terenie miasta Mogilna  i godz. 6.00 na pozostałym terenie gminy.

MPGK wprowadziło dla ułatwienia i łatwego zapamiętania zasadę odbioru odpadów zmieszanych i biodegradowalnych co 2 tygodnie. Natomiast odpady segregowane; plastik, szkło i papier odbierane są z co 4 tygodnie. Pozostałe odpady segregowane mieszkańcy  zobowiązani są dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Segregowanych znajdującego się na terenie składowiska odpadów w Szerzawach. PSZOK czynny jest codziennie w godzinach 7.00-19.00, w soboty 8.00-14.00. Odpady te przyjmowane są za darmo.

Przypominamy, że odpady zmieszane, zgodnie z Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Mogilno odbierane będą wyłącznie z pojemników dostosowanych do mechanicznego opróżniania za pomocą śmieciarek.