Ważna informacja dla odbiorców wody

W miejscowościach: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz w miejscowość Ławki – gm. Trzemeszno. W związku z nie uzyskaniem właściwych parametrów mikrobiologicznych wody z uwagi na stwierdzenie podwyższonej wartości parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”, pomimo prowadzonych działań naprawczych, wodę w całej strefie zaopatrzenia uznaje się nadal za warunkową przydatną do spożycia. Podtrzymuje się dotychczasowe warunki, pod którymi woda może być spożywana, określone w komunikacie nr 1a z dnia 09.10.2019r. Zarządzający wodociągiem kontynuuje działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), więc może nastąpić zmiana parametrów organoleptycznych wody (zapach, smak, barwa, mętność). Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana informacja o odwołaniu nakazu przegotowywania wody przed spożyciem. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Prosimy przekazać tę informację Państwa sąsiadom.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, ul. Kościuszki, tel. 52 318 87 66
• Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Witosa 6, tel. 52 315 22 35

Pełna treść komunikatu PPIS