UWAGA ODBIORCY UJĘCIA WODY W LUBIESZEWIE !

W związku ze zbyciem przez Likwidatorów RSP Jutrzenka w likwidacji w Lubieszewie hydroforni wraz z siecią wodociągową na rzecz Gminy Mogilno, informujemy, że od dnia 01.02.2020 roku usługi związane z zaopatrzeniem w wodę świadczyć będzie Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Właścicieli nieruchomości prosimy o przybycie od 01 lutego 2020 do 21 lutego 2020 roku do siedziby przedsiębiorstwa w Mogilnie przy ul. Witosa 6, pokój nr 17, I piętro w celu podpisania stosownej umowy. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością tj. akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej.
Szczegółowe informacje dot. wymaganych dokumentów oraz wzory umów znajdują się na stronie internetowej www.mpgk.mogilno.pl
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 52 315-59-17.