Odebraliśmy 2,5 t choinek

W minioną sobotę odbyła się zorganizowana przez MPGK sp. z o.o. poświąteczna zbiórka choinek. Zebraliśmy około 200 sztuk drzewek o łącznej masie 2 490 kg. Drzewka jako odpad biodegradowalny, zgodnie z przepisami zostały przekazane do RIPOK w Inowrocławiu.

Dziękujemy!!!

Osoby które nie zdążyły lub zapomniały wystawić choinek w terminie prosimy o dostarczanie ich do PSZOK-a, który czynny jest w środę i sobotę w godz. 10.00 – 16.00.