Zebraliśmy ponad 2 tony choinek

W minioną sobotę odbyła się zorganizowana przez MPGK sp. z o.o. poświąteczna zbiórka choinek. Zebraliśmy ponad 200 sztuk drzewek o łącznej masie 2 320 kg. Drzewka jako odpad biodegradowalny, zgodnie z przepisami zostały przekazane do RIPOK w Inowrocławiu.

Dziękujemy!!!

Odbieramy choinki

W najbliższą sobotę 26 stycznia Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców. Choinki prosimy pozostawiać na osiedlach w Mogilnie, Dąbrówce i Bielicach przy kontenerach na odpady. Wyznaczyliśmy także dodatkowe miejsca, które będą oznaczone specjalną tablicą:

TU SKŁADOWAĆ CHOINKI”

Mogilno:

  • skrzyżowanie ul. Kausa i Padniewskiej,
  • skrzyżowanie ul Konopnickiej i Paderewskiego (przy przepompowni),
  • skrzyżowanie ul. Niezłomnych i Grobla,

Wylatowo: plac postojowy przy szkole,

Gębice: plac przy ul. Braci Rólskich przy przepompowni (naprzeciwko „Twojego Marketu”),

Stawiska: przy pojemnikach na segregację.

Drzewka prosimy dostarczyć do godz. 12.00

Nowy pojazd w MPGK

Dzisiaj rozpoczął pracę w MPGK nowy pojazd do odbioru odpadów komunalnych. Śmieciarka o pojemności 21 m3 zabudowana jest na najnowszym modelu samochodu ciężarowego firmy DAF. Wartość pojazdu wynosi 580 700 zł netto. Przetarg na ten pojazd odbył się w maju 2018. Pojazd może za jednym razem załadować aż 11,5 tony odpadów i od teraz staje się największą śmieciarką będącą na wyposażeniu MPGK. To już 4 śmieciarka będąca na wyposażeniu MPGK sp. z o.o. Aktualnie do odbioru odpadów komunalnych spółka używa 9 pojazdów. Zakup był konieczny ze względu na wzrost ilości śmieci, których masa w ciągu ostatnich pięciu lat wzrosła dwukrotnie.

Ogłoszenie – Wigilia

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

informuje, że w dniu 24.12.2018 r.

siedziba spółki przy ul. W. Witosa 6 w Mogilnie

BĘDZIE NIECZYNNA

Dyżur pełnić będzie kasa przy

ul. Jagiełły 14 / Bank Spółdzielczy / w godzinach 700– 1130

Uwaga! Zmiana terminu odbioru odpadów

Informujemy, że w związku z ustanowieniem 12.11.2018 Święta Narodowego MPGK sp. z o.o. odbierze odpady od mieszkańców z ulic Piłsudskiego, Kasprowicza, 22 Stycznia, Słoneczna, Kwiatowa, Wiosenna, 900-lecia, 3 Maja, Kasztanowa, Mickiewicza, Niezłomnych, Grobla, Sienkiewicza, Nowaka-Jeziorańskiego, Miłosza, Polna, Prusa, Wyspiańskiego, Jasna, Sportowa, Wesoła, Asnyka, Zbożowa, Jana Pawła II we wtorek 13.11.2018

Prosimy o wystawienie odpadów do godz. 4.00.

Za utrudnienia przepraszamy

Zmiana terminów otwarcia PSZOK

Zgodnie z uchwałą nr LI/518/18 Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmianie uległy terminy otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne w środy i soboty:

w okresie od 1 kwietnia do 31 października od godziny 10.00 do 18.00;

w okresie od 1 listopada do 31 marca od godziny 10.00 do 16.00.

Przypominamy, że w PSZOK przyjmowane są tylko odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogilno w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.

1. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

2. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

Wylatowo zaopatrywane w wodę ze stacji UW Padniewo

Informujemy, że w związku z pogorszeniem jakości wody do spożycia produkowanej przez SUW Wylatowo zasilanie w wodę dla konsumentów w miejscowościach: Wylatowo, Żabienko, Żabno, Krzyżownica, Chabsko, Wyrobki, Gozdawa, Stawiska, Bielice przełączono na SUW Padniewo. 

W związku z powyższym woda na całym obszarze zaopatrzenia nadaje się do spożycia bez ograniczeń.

Komunikat PPIS dostępny tutaj.

Nakaz przegotowania wody do spożycia z UW Wylatowo

Informujemy, że w badaniach próbek wody z UW Wylatowo stwierdzono przekroczenie normy jakości wody. Miejscowości Wylatowo, Żabienko, Żabno, Krzyżownica, Chabsko, Wyrobki, Gozdawa, Stawiska, Bielice zostały przełączone na zasilanie w wodę z UW Padniewo. W związku z przełączaniem może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Zaleca się przegotowanie wody przed spożyciem.

W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie

Komunikat PPIS z 20.09.18r. Wylatowo