Zasuwa przed budynkiem MPGK

Przed siedzibą MPGK pojawił się nowy element. Jest to zdemontowana podczas niedawnej awarii wodociągu w ul. Hallera zasuwa o przekroju 0,5 m. Zasuwa została oczyszczona, odmalowana i wystawiona przed budynkiem biurowym MPGK jako eksponat.

Czego nie wrzucać do kanalizacji?

Każdego roku pracownicy MPGK sp. z o.o. usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej i awarii przepompowni, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Często z tego powodu dochodzi do zablokowania kanalizacji co jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego.

Sieć kanalizacyjna i przepompownie ścieków zostały tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować ścieki z naszych domów – nieczystości sanitarne z kąpieli, mycia, prania i WC. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną także inne odpady powodują one zatykanie przewodów kanalizacyjnych i spiętrzenie ścieków w kanałach. Natomiast jeżeli już dostaną się do przepompowni nawijają się na wirniki pomp i powodują ich awarię, następstwem czego jest również wylewanie ścieków z przepompowni i spiętrzenie ścieków w kanałach. Koszt usuwania awarii sieci czy wymiany pomp jest bardzo wysoki i wpływa na ostateczną cenę odbioru ścieków.

Każdy z nas swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków. Wystarczy stosować proste zasady aby przyczynić się do zmniejszenia ilości zatorów ścieków i awarii pomp. 

Jak to robić?

Bardzo prosto. Nie wrzucajmy do urządzeń sanitarnych; umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych odpadów wymienionych na ulotce (nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym). Powinny one trafiać do pojemników na odpady komunalne. Im mniej tego typu odpadów trafiać będzie do kanalizacji tym rzadziej dochodzić będzie do zatorów i awarii, co w konsekwencji pozwoli na utrzymanie niskich kosztów odbioru ścieków.

Na zdjęciach poniżej: pracownicy MPGK usuwają przyczynę zablokowania pompy; nawinięte na wirnik chusteczki nawilżane.

czytaj więcej „Czego nie wrzucać do kanalizacji?”

System odpylania ciepłowni miejskiej

Często poruszanym w ostatnich dniach problemem jest pytanie o czystość powietrza, którym oddychamy. Zmodernizowana w roku 2013 ciepłownia przy ulicy Polnej wytwarza ciepło z paliwa stałego jakim jest miał węgla kamiennego. Aby zminimalizować emisję powstałych podczas spalania węgla pyłów ciepłownia miejska wyposażona jest w nowoczesny dwustopniowy układ odpylania spalin.

Dwa razy w roku akredytowane laboratorium dokonuje pomiarów emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowych powstałych przy produkcji ciepła.

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że poziom redukcji emisji pyłów do atmosfery wynosi 92%.

Oznacza to, że tylko niewielka część powstałych zanieczyszczeń przedostaje się do atmosfery. Potwierdzeniem tego jest m.in. brak widocznego dymu z komina ciepłowni. Jedynie przy bardzo niskich temperaturach i specyficznych warunkach meteorologicznych widać wydobywającą się z komina parę wodną.

W roku 2013 kosztem ok. 2 mln zł MPGK zmodernizowało ciepłownię przywracając jej pierwotny sposób produkcji ciepła z miału węgla kamiennego. Dzięki inwestycji odbiorcy podłączeni do kotłowni przy ul. Polnej ponoszą o ok. 20 % niższe opłaty za energię cieplną.

Przerwa w dostawie wody

UWAGA!

PRZERWA W DOSTAWIE WODY

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. informuje,


że w dniu
17.02.2017 r. od godz.100 do godz. 300 z powodu remontu instalacji wodnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Szczeglinie mogą nastąpić zakłócenia w dostawie wody dla następujących miejscowości : Mogilno, Dąbrówka, Żabno, Iskra, Świerkówiec, Szerzawy, Baba, Szczeglin, Twierdziń, Wiecanowo, Wszedzień, Jerkowo, Chałupska, Kunowo, Skrzeszewo, Góra i Nowy Młyn.

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.

MPGK odbierze choinki

21 stycznia  Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców. 

W najbliższą sobotę 21 stycznia Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców.

Choinki prosimy pozostawiać na osiedlach w Mogilnie, Dąbrówce i Bielicach przy kontenerach na odpady.

Wyznaczyliśmy także dodatkowe miejsca, które będą oznaczone specjalną tablicą

TU SKŁADOWAĆ CHOINKI”

Mogilno:

-skrzyżowanie ul. Kausa i Padniewskiej,

-skrzyżowanie ul Konopnickiej i Paderewskiego (przy przepompowni),

-skrzyżowanie ul. Niezłomnych i Grobla,

Wylatowo:

– plac postojowy przy szkole,

Gębice:

– plac przy ul. Braci Rólskich przy przepompowni (naprzeciwko „Twojego Marketu”),

Stawiska:

-przy pojemnikach na segregację.

Drzewka prosimy dostarczyć do godz. 13.00

Odpady w Gminie Mogilno w roku 2016

MPGK podsumowało ilość odpadów komunalnych zebranych w minionym roku na terenie gminy Mogilno.

W roku 2016 zebraliśmy w sumie ponad 8 220 ton odpadów komunalnych. Oznacza to, że ilość odbieranych odpadów wzrosła o prawie 10 % w stosunku do poprzedniego roku.

Przy czym ilość samych tylko odpadów niesegregowanych (zmieszanych) wzrosła o ponad 15 % osiągając masę ponad 6 577 ton.

Warto dodać, że w ostatnim roku przed wprowadzeniem zmian w gospodarce odpadami (2012) zebrano w sumie ok. 5 050 ton odpadów. Od tego czasu nastąpił więc ok. 63% wzrost ilości odpadów. Oznacza to konieczność odbioru, przekazania do RIPOK i utylizacji ponad 3 tysięcy ton dodatkowych odpadów.

Wzrost ilości odpadów a także zmiana zasad ich odbioru (oddzielny odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych) i konieczność transportowania odpadów do RIPOK w Inowrocławiu spowodowała także konieczność zwiększenia bazy transportowej MPGK. W roku 2012 do odbioru odpadów komunalnych Spółka używała 2 pojazdów. Aktualnie jest to aż 8 pojazdów, w tym 4 specjalistyczne śmieciarki.

Odpady komunalne 2016 – podsumowanie roczne

Remont węzła cieplnego przy ul. 900 lecia 31B

W listopadzie zakończył się remont budynku węzła cieplnego przy ul. 900 lecia 31B. Wykonano prace dekarskie, polegające na całkowitej wymianie pokrycia dachowego, rynien, opierzenia i naprawie instalacji odgromowej. Przeprowadzono także prace budowlano-remontowe, w tym wymianę drzwi i okien wraz z parapetami, wykonanie ocieplenia ścian budynku i ich malowanie. Remont wykonywała firma P.H.U. BUD-MAR z Sieradza, która przedstawiła najkorzystniejszą  ofertę w postępowaniu przetargowym. Remont został sfinansowany ze środków własnych MPGK.

rem_co_900_lecia_1

czytaj więcej „Remont węzła cieplnego przy ul. 900 lecia 31B”

Nowy ciągnik w MPGK

W MPGK rozpoczął pracę nowy ciągnik do prac komunalnych marki TYM.

Został dostarczony przez firmę Inter-Vax ze Żnina za kwotę 111 700 zł netto.

Sprzęt przeznaczony jest przede wszystkim do prac realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych. Ze względu na gabaryty i niską wagę może pracować na chodnikach i alejkach parkowych. Przystosowany jest do podłączania dodatkowego osprzętu komunalnego, takiego jak : pług śnieżny, szczotka obrotowa czy piaskarka.

Wyposażony jest również w ładowacz czołowy.

Zakupiony ciągnik zastąpi dotychczas użytkowanego 35-letniego URSUSA.

ciag_tym_1

czytaj więcej „Nowy ciągnik w MPGK”

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych

W ostatnich dniach rozpoczęliśmy dystrybucję nowych harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na kolejny rok realizacji usługi przez MPGK Mogilno. Nadal obowiązywać będzie zasada odbioru odpadów zmieszanych i odpadów BIO co 2 tygodnie a także odbioru odpadów segregowanych co 4 tygodnie. Wygląd harmonogramów nieznacznie się zmienił co zwiększyło czytelność zawartych w nich informacji. Przypominamy o obowiązku posiadania pojemników dostosowanych do mechanicznego odbioru odpadów zmieszanych za pomocą śmieciarki. Wielkość pojemnika powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych na posesji odpadów.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 52 3152505

Harmonogram odbioru odpadów 2016-2017 – MIASTO MOGILNO

Harmonogram odbioru odpadów 2016-2017 – GMINA MOGILNO

 

 

Informacja o przyczynach wzrostu kosztów systemu gospodarki odpadami w Mogilnie

       W ciągu ostatniego roku ilość odpadów zmieszanych zebranych przez MPGK wzrosła o ok. 10 %. Oznacza to, że ilość odpadów, które należy odebrać od mieszkańców a następnie przetransportować do wskazanej przepisami RIPOK w Inowrocławiu tylko w ostatnim roku wzrosła aż o blisko 500 ton.

Także ostatnie miesiące wykazały jeszcze większy procentowy wzrost ilości odpadów, zwłaszcza zmieszanych; miesięcznie o 16-22%. W przeliczeniu na ilości odpadów oznacza to konieczność odbioru i przetransportowania do Inowrocławia każdorazowo dodatkowych 75 – 80 ton odpadów.

Zwiększona ilość odpadów powoduje znaczny wzrost kosztów, które MPGK musi ponieść. Są to przede wszystkim zwiększone opłaty za przyjęcie dodatkowych ton odpadów do RIPOK Inowrocław. Do tego doliczyć trzeba koszty związane z samym odbiorem dodatkowych odpadów od mieszkańców a także koniecznością ich przetransportowania na odległość ok. 40 km do Inowrocławia. Przy czym przepisy zawarte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami nie dają możliwości wyboru czy zmiany miejsca deponowania odpadów. Rosnąca ilość odpadów wymusiła konieczność rozbudowy stacji przeładunkowej, którą MPGK niedawno wykonało.

Pozostałe koszty związane m.in. z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), taboru samochodowego, zaplecza technicznego i zatrudnienia utrzymywane są na stałym, niskim poziomie.

Jednocześnie warto podkreślić, że gmina Mogilno należy do gmin o najbardziej rozbudowanym i korzystnym dla mieszkańców systemie odbioru odpadów komunalnych. Bez dodatkowych opłat wszyscy mają dostęp do darmowej dostawy każdej ilości worków do segregacji (nierzadko jest to 5060 szt. i więcej), odbioru odpadów BIO co 2 tygodnie przez cały rok z terenu całej gminy (nawet zimą), odbioru w każdej ilości odpadów wielkogabarytowych i gruzu sprzed posesji czy też bardzo długo otwartego PSZOK-a. Udogodnienia te są przez mieszkańców gminy przyjmowane z zadowoleniem, wiążą się jednak z dodatkowymi obowiązkami i kosztami, które również mają wpływ na ostateczny koszt obsługi całego systemu gospodarki odpadami.

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ogromną wagę przywiązuje do minimalizowania kosztów swoich usług. Dzięki temu utrzymujemy jedne z najniższych cen w Polsce za dostawę wody i odbiór ścieków. Również niedawna modernizacja ciepłowni pozwoliła na obniżenie cen i znaczne oszczędności, przede wszystkim mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej w Mogilnie. Podobnie odbiór odpadów realizowany jest przez gminną spółkę na możliwie najwyższym poziomie przy maksymalnym ograniczeniu kosztów własnych. W tym przypadku o zwiększeniu kosztów usługi zdecydował jedynie znaczny wzrostu ilości odpadów, który nie ma pokrycia w uzyskiwanych opłatach, na co MPGK nie ma żadnego wpływu.