UWAGA – UW Kwieciszewo

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią ujęcia wody w Kwieciszewie połączono odbiorców wody zasilanych przez ten wodociąg z siecią wodociągową Szczeglin. Działanie to może wywołać zmiany jakości wody.

W terminie do 18.09.2022 r. zaleca się gotowanie wody surowej przed jej spożyciem.

Dotyczy odbiorców wody dostarczanej przez SUW w Kwieciszewie zaopatrujący miejscowości:
Kwieciszewo, Goryszewo, Olsza, Bystrzyca, Czerniak, Świerkówiec (od ronda gen. Dowbor-Muśnickiego w kierunku Bystrzycy)

Zbiórka gabarytów

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o  zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 19  września 2022r. Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.

Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do piątku
16 września 2022 roku w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o.
tel. 
52 315-25-05 do godz. 14.30 lub przez aplikację Eco-Harmonogram.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 19 września 2022 do godz. 400 lub dzień wcześniej.
 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.
 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.
 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,
 • wykładziny i dywany,
 • wózki,
 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,
 • meble ogrodowe,
 • zabawki dużych rozmiarów,
 • duże skrzynki, donice,
 • materace, kołdry,
 • rowery, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in. ( NIE BĘDĄ ODBIERANE ) :

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,
 • ceramika sanitarna,
 • zużyte opony i części samochodowe,
 • okna z szybami,
 • grzejniki, panele,
 • odpady ogrodowe,
 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

UW Lubieszewo – odwołanie ograniczeń

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 05.09.2022r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z UW w Lubieszewie zaopatrującego odbiorców wody na odcinku sieci w miejscowości Lubieszewo, Ratowo, Strzelce, Białotul, Czarnotul.
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Skrzeszewo – odwołanie ograniczeń

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 05.09.2022r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z UW w Szczeglinie zaopatrującego odbiorców wody na odcinku sieci w miejscowości Skrzeszewo.
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Uwaga odbiorcy wody zaopatrywani w wodę z UW Lubieszewo

Informujemy, że po badaniach próbek wody dostarczanej przez SUW w Lubieszewie zaopatrujący odbiorców wody w miejscowościach: Lubieszewo, Ratowo, Strzelce, Białotul, Czarnotul

stwierdzono zanieczyszczoną wodę.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

·         Woda z kranu nie może być przeznaczona do picia i przygotowywania posiłków.

·         Woda z kranu nie może być przeznaczona do mycia zębów oraz przemywania otwarty zranień.

·         Zagotowanie wody nie wystarczy.

·         Woda z kranu może być używana do spłukiwania toalety i prac porządkowych bez ograniczeń.

·         Woda z kranu może być używania do brania prysznica, kąpieli i mycia (za wyjątkiem niemowląt i małych dzieci)

W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia, zostanie przekazana informacja o odwołaniu ograniczeń.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Uwaga odbiorcy wody zaopatrywani w wodę w miejscowości Skrzeszewo

Informujemy, że po badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zaopatrujący odbiorców wody w miejscowości Skrzeszewo gm. Mogilno

na odcinku sieci – posesje nr 3 i 4 (końcówka sieci)  stwierdzono zanieczyszczoną wodę.

Woda nie nadaje się do spożycia.

Prosimy o przestrzeganie następujących wskazówek:

·         Woda z kranu nie może być przeznaczona do picia i przygotowywania posiłków.

·         Woda z kranu nie może być przeznaczona do mycia zębów oraz przemywania otwarty zranień.

·         Zagotowanie wody nie wystarczy.

·         Woda z kranu może być używana do spłukiwania toalety i prac porządkowych bez ograniczeń.

·         Woda z kranu może być używania do brania prysznica, kąpieli i mycia (za wyjątkiem niemowląt i małych dzieci)

W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia, zostanie przekazana informacja o odwołaniu ograniczeń.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie

UW Palędzie Dolne – odwołanie ograniczeń

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 28.06.2022r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z UW w Palędziu Dolnym zaopatrującego odbiorców wody na odcinku sieci w miejscowości Huta Palędzka.
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS w Mogilnie

UW Lubieszewo – odwołanie ograniczeń

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 17.06.2022r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z UW w Lubieszewie na odcinku sieci w miejscowości Strzelce.   W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Uwaga odbiorcy UW Palędzie Dolne

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zaopatrujący odbiorców wody na odcinku sieci w miejscowości Huta Palędzka na odcinku sieci – posesje od nr 10 do nr 14 oraz nr 18 wykryto bakterie grupy coli w ilości od 1 do < 10 jtk/100ml.
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia i może być używana wyłącznie po jej przegotowaniu, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie