UW Palędzie Dolne

Niniejszym informujemy, że  zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 30.05.2023 r., w SUW w Palędziu Dolnym, w punkcie poboru po hydroforze, jakość wody w zakresie mikrobiologicznym  jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
W związku z powyższym, dokonano  włączenia SUW w Palędziu Dolnym do eksploatacji. Jednakże, w dalszym ciągu, Spółka będzie monitorować jakość wody po hydroforze i na sieci wodociągowej.  
W załączeniu – sprawozdanie z badań nr 490 przeprowadzone przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Inowrocławiu, które również przesłano w wersji elektronicznej  w dniu 5.06.2023 r. do PPIS w Mogilnie.

Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych

UW Szczeglin oraz UW Wasielewko – odwołanie ograniczeń

Informujemy, że na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ramach urzędowej kontroli stwierdzono, że woda dostarczana z UW Szczeglin oraz UW Wasielewko spełnia wymagania mikrobiologiczne w całej strefie zaopatrzenia. Wyjątek stanowi punkt na sieci na terenie MPGK Sp. z o.o. przy ul. W. Witosa 6 gdzie woda nadal jest warunkowo przydatna do spożycia. Wodę ujmowaną z punktu na terenie ww. obiektu należy zagotować przez spożyciem.
W związku z powyższym

WODA W CAŁEJ STREFIE ZAOPATRZENIA
JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI I MOŻE BYĆ UŻYWANA BEZ OGRANICZEŃ

Komunikaty ostrzegawcze nr 2 i 3 z 04.05.2023r. przestają obowiązywać.

Komunikat nr 2a PPIS w Mogilnie
Komunikat nr 3a PPIS w Mogilnie

Uwaga odbiorcy UW Wasielewko

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zasilany z UW Szczeglin stwierdzono podwyższoną wartość parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pod warunkiem przestrzegania zasad korzystania z wody, dla której określono warunkową przydatność do spożycia.
Powyższa informacja dotyczy odbiorców wody w miejscowościach: Wasielewko,  Łosośniki,  Kątno, Gozdanin, Marcinkowo, Targownica, Płaczkówko, Gębice ul. Leśna część do Nr 38.

W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia i może być używana wyłącznie po jej przegotowaniu, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Uwaga odbiorcy UW Szczeglin

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zasilany z UW Szczeglin stwierdzono podwyższoną wartość parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pod warunkiem przestrzegania zasad korzystania z wody, dla której określono warunkową przydatność do spożycia.
Powyższa informacja dotyczy odbiorców wody w miejscowościach: Mogilno, Szczeglin, Dąbrówka, Iskra, Twierdziń, Wiecanowo, Chałupska, Wszedzień, Świerkówiec, Szerzawy, Kunowo, Skrzeszewo, Góra, Baba, Bąbowo, Żabno (do wiaduktu kolejowego), Goryszewo gosp. nr 64-69.

W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia i może być używana wyłącznie po jej przegotowaniu, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Informacja o maksymalnych cenach ciepła

Informacja Prezesa Regulacji Energetyki nr 9/2023 W sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło stosowanych w dniu 30 września powiększonych o 40 %.

Informacja Prezesa URE

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., informuje, że w okresie od 01.03.2023 do 31.12.2023r. zgodnie z art. 3a Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm.), będzie stosowało ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, do rozliczeń z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm.) zgodnie z informacją Prezesa URE nr 9/2023.

Stosowanie od 01.03.2023 r. powyższych cen i stawek opłat wynika z aktualnych interpretacji przepisów. W przypadku ich zmiany zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen.

Zbiórka gabarytów

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o  zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 6 marca 2023r.
Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.
Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do piątku 3 marca 2023 roku w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o.
tel. 
52 3152505 do godz. 14.30 lub przez aplikację Eco-Harmonogram.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 06.03.2023 do godz. 4:00 lub dzień wcześniej.
 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.
 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.
 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,
 • wykładziny i dywany,
 • wózki,
 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,
 • meble ogrodowe,
 • zabawki dużych rozmiarów,
 • duże skrzynki, donice,
 • materace, kołdry,
 • rowery, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in.(NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,
 • ceramika sanitarna,
 • zużyte opony i części samochodowe,
 • okna z szybami,
 • grzejniki, panele,
 • odpady ogrodowe,
 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

Prace serwisowe – e-BOK

W dniu 15.02.2023 w godz. 8.00-15.00 ze względu na planowane prace serwisowe dostęp do usługi e-BOK może być ograniczony.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zbiórka nakrętek

Z końcem roku 2022 zakończyliśmy akcję zbierania nakrętek dla Kamila Zygi. W ciągu roku udało nam się zebrać 1 120 kg nakrętek. Całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży nakrętek w wysokości 1120 zł przekazaliśmy na konto Kamila. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wspomóc finansowo rodziców Kamila w jego leczeniu i rehabilitacji może to zrobić tutaj:https://dzieciom.pl/podopieczni/9106

W tym roku  nakrętki zbieramy dla Małgorzaty Kowalskiej, która od urodzenia walczy z mukowiscydozą. Prosimy Was również o wsparcie finansowe na jej leczenie, rehabilitację, badania oraz bardzo kosztowne leki i suplementy.

Fundacja Oddech Życia, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków
Nr konta: 22 1020 4900 0000 8902 3104 2759
Tytułem: datek na rzecz Małgorzaty Kowalskiej