Przerwa w dostawie ciepła

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że w dniach 21-25.08.2023r. nastąpi przerwa w dostawie ciepła w związku z planowanym przeprowadzeniem prac remontowych ciepłowni przy ul. Polnej 4.

Za utrudnienia przepraszamy.

UW Palędzie Dolne

Niniejszym informujemy, że  zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 30.05.2023 r., w SUW w Palędziu Dolnym, w punkcie poboru po hydroforze, jakość wody w zakresie mikrobiologicznym  jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
W związku z powyższym, dokonano  włączenia SUW w Palędziu Dolnym do eksploatacji. Jednakże, w dalszym ciągu, Spółka będzie monitorować jakość wody po hydroforze i na sieci wodociągowej.  
W załączeniu – sprawozdanie z badań nr 490 przeprowadzone przez Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Inowrocławiu, które również przesłano w wersji elektronicznej  w dniu 5.06.2023 r. do PPIS w Mogilnie.

Sprawozdanie z badań mikrobiologicznych

UW Szczeglin oraz UW Wasielewko – odwołanie ograniczeń

Informujemy, że na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ramach urzędowej kontroli stwierdzono, że woda dostarczana z UW Szczeglin oraz UW Wasielewko spełnia wymagania mikrobiologiczne w całej strefie zaopatrzenia. Wyjątek stanowi punkt na sieci na terenie MPGK Sp. z o.o. przy ul. W. Witosa 6 gdzie woda nadal jest warunkowo przydatna do spożycia. Wodę ujmowaną z punktu na terenie ww. obiektu należy zagotować przez spożyciem.
W związku z powyższym

WODA W CAŁEJ STREFIE ZAOPATRZENIA
JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI I MOŻE BYĆ UŻYWANA BEZ OGRANICZEŃ

Komunikaty ostrzegawcze nr 2 i 3 z 04.05.2023r. przestają obowiązywać.

Komunikat nr 2a PPIS w Mogilnie
Komunikat nr 3a PPIS w Mogilnie

Uwaga odbiorcy UW Wasielewko

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zasilany z UW Szczeglin stwierdzono podwyższoną wartość parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pod warunkiem przestrzegania zasad korzystania z wody, dla której określono warunkową przydatność do spożycia.
Powyższa informacja dotyczy odbiorców wody w miejscowościach: Wasielewko,  Łosośniki,  Kątno, Gozdanin, Marcinkowo, Targownica, Płaczkówko, Gębice ul. Leśna część do Nr 38.

W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia i może być używana wyłącznie po jej przegotowaniu, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Uwaga odbiorcy UW Szczeglin

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zasilany z UW Szczeglin stwierdzono podwyższoną wartość parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pod warunkiem przestrzegania zasad korzystania z wody, dla której określono warunkową przydatność do spożycia.
Powyższa informacja dotyczy odbiorców wody w miejscowościach: Mogilno, Szczeglin, Dąbrówka, Iskra, Twierdziń, Wiecanowo, Chałupska, Wszedzień, Świerkówiec, Szerzawy, Kunowo, Skrzeszewo, Góra, Baba, Bąbowo, Żabno (do wiaduktu kolejowego), Goryszewo gosp. nr 64-69.

W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia i może być używana wyłącznie po jej przegotowaniu, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Informacja o maksymalnych cenach ciepła

Informacja Prezesa Regulacji Energetyki nr 9/2023 W sprawie cen za zamówioną moc cieplną, cen ciepła, cen nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło stosowanych w dniu 30 września powiększonych o 40 %.

Informacja Prezesa URE

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., informuje, że w okresie od 01.03.2023 do 31.12.2023r. zgodnie z art. 3a Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm.), będzie stosowało ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawek opłat stałych za usługi przesyłowe i stawek opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawek opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawek opłaty za ciepło, do rozliczeń z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 ze zm.) zgodnie z informacją Prezesa URE nr 9/2023.

Stosowanie od 01.03.2023 r. powyższych cen i stawek opłat wynika z aktualnych interpretacji przepisów. W przypadku ich zmiany zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen.