Taryfa dla ciepła

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.21.2023.MNi z dnia 15 stycznia 2024 ogłoszoną w Biuletynie Branżowym Prezesa URE z dnia  15.01.2024r. nr 9/2024 zatwierdzona została taryfa dla ciepła.

Niniejsza taryfa dla ciepła zacznie obowiązywać od dnia 01.02.2024r.

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw uprawnieni odbiorcy, którzy złożyli oświadczenia skorzystają z rekompensaty.

Treść taryfy