UW Lubieszewo – odwołanie

Informujemy, że na podstawie wyników badań wody w ramach urzędowej kontroli stwierdzono, że woda dostarczana przez wodociąg z UW Lubieszewo spełnia wymagania mikrobiologiczne. W związku z powyższym komunikat ostrzegawczy z nr 17 z 15.11.2023r. przestaje obowiązywać.
Dostarczana woda jest zdatna do spożycia przez ludzi i może być używana bez ograniczeń.

Komunikat PPIS w Mogilnie