Zbiórka gabarytów

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przypomina o  zbiórce odpadów wielkogabarytowych, która odbędzie się 6 marca 2023r.
Akcja dotyczy mieszkańców uiszczających opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którzy mogą przekazać odpady wielkogabarytowe wytworzone na terenie gospodarstw domowych.
Nie przyjmujemy odpadów powstałych na terenie nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje itp.).

Potrzebę odebrania odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić do piątku 3 marca 2023 roku w Zakładzie Usług Komunalnych MPGK sp. z o.o.
tel. 
52 3152505 do godz. 14.30 lub przez aplikację Eco-Harmonogram.

UWAGA!

 1. Odpady należy wystawić 06.03.2023 do godz. 4:00 lub dzień wcześniej.
 2. Odpady odbierane będą tylko bezpośrednio sprzed nieruchomości.
 3. Odpady niezgłoszone oraz wystawione w innych dniach nie zostaną odebrane.
 4. Poza wyznaczonym terminem odbioru odpady wielkogabarytowe oraz  inne odpady, których nie można wrzucać do pojemników ustawionych na posesjach są nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szerzawach w godzinach jego otwarcia.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE są to odpady komunalne powstające na terenie posesji, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach na śmieci ustawionych na posesjach. Do tej grupy odpadów zaliczamy:

 • meble,
 • wykładziny i dywany,
 • wózki,
 • opakowania po sprzęcie RTV i AGD,
 • meble ogrodowe,
 • zabawki dużych rozmiarów,
 • duże skrzynki, donice,
 • materace, kołdry,
 • rowery, itp.

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą m.in.(NIE BĘDĄ ODBIERANE):

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • wszelkiego rodzaju odpady budowlane i poremontowe,
 • ceramika sanitarna,
 • zużyte opony i części samochodowe,
 • okna z szybami,
 • grzejniki, panele,
 • odpady ogrodowe,
 • zmieszane odpady komunalne w pojemnikach, np. typu BIG-BAG.

Prace serwisowe – e-BOK

W dniu 15.02.2023 w godz. 8.00-15.00 ze względu na planowane prace serwisowe dostęp do usługi e-BOK może być ograniczony.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zbiórka nakrętek

Z końcem roku 2022 zakończyliśmy akcję zbierania nakrętek dla Kamila Zygi. W ciągu roku udało nam się zebrać 1 120 kg nakrętek. Całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży nakrętek w wysokości 1120 zł przekazaliśmy na konto Kamila. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wspomóc finansowo rodziców Kamila w jego leczeniu i rehabilitacji może to zrobić tutaj:https://dzieciom.pl/podopieczni/9106

W tym roku  nakrętki zbieramy dla Małgorzaty Kowalskiej, która od urodzenia walczy z mukowiscydozą. Prosimy Was również o wsparcie finansowe na jej leczenie, rehabilitację, badania oraz bardzo kosztowne leki i suplementy.

Fundacja Oddech Życia, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków
Nr konta: 22 1020 4900 0000 8902 3104 2759
Tytułem: datek na rzecz Małgorzaty Kowalskiej

 

Odbieramy choinki

INFORMUJEMY, że w dniach 25-27 stycznia 2023 r. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przeprowadzi akcję odbioru choinek od mieszkańców. Choinki prosimy pozostawiać na osiedlach mieszkaniowych  w Mogilnie, Dąbrówce i Bielicach przy kontenerach na odpady.

Wyznaczyliśmy także dodatkowe miejsca, które będą oznaczone specjalną tablicą:
„TU SKŁADOWAĆ CHOINKI”

Mogilno:
– skrzyżowanie ul. Kausa i Padniewskiej,
– skrzyżowanie ul Konopnickiej i Paderewskiego (przy przepompowni),
– skrzyżowanie ul. Niezłomnych i Grobla,
– parking ul. Sądowa przy Szkole Podst. Nr 2
Wylatowo:
– plac postojowy przy szkole,
Gębice:
– plac przy ul. Braci Rólskich przy przepompowni (obok sklepu „DINO”),
Stawiska:
– plac między posesją nr 15 a 16 przy skrzynkach na listy.

Drzewka prosimy dostarczać do piątku (27.01.2023) do godz. 10.00

Nowy ekologiczny pojazd MPGK

Od początku roku w MPGK sp. z o.o. rozpoczął pracę trzyosiowy samochód ciężarowy, tzw. hakowiec. Pojazd jest zasilany gazem płynnym CNG co pozwala na wypełnienie wymagań ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która wymaga m.in. konieczność posiadania we flocie samochodowej realizującej usługi odbioru odpadów przynajmniej 10% takich pojazdów.

Samochód ciężarowy jest wyposażony w zabudowę hakową umożliwiająca transport kontenerów typu KP-40, posiada także dodatkową instalację umożliwiającą pracę z przenośną zabudową śmieciarki będącą na wyposażeniu MPGK sp. z o.o.

Pojazd dostarczyła firma SLT Group Dariusz Lewandowski z Chrostkowa za kwotę 707 300 zł netto.

czytaj więcej „Nowy ekologiczny pojazd MPGK”

Informacja dla odbiorców ciepła

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że dla uprawnionych odbiorców którzy złożyli oświadczenie, zgodnie z art.3 ust.6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz.1967), wprowadza od dnia 01.01.2023r. ceny w wysokości odpowiadającej średniej cenie wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Zmiany do taryfy dla ciepła

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.79.2022.MNi z dnia 14 grudnia 2022 ogłoszoną w Biuletynie Branżowym Prezesa URE z dnia  14.12.2022r. poz. 825 zatwierdzona została zmiana taryfy dla ciepła.

Niniejsza zmiana taryfy dla ciepła zacznie obowiązywać od dnia 01.01.2023r.

Zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw uprawnieni odbiorcy, którzy złożyli oświadczenia skorzystają z rekompensaty.

Taryfa dla ciepła

Treść decyzji o zmianie

Sprzedaż gruzu zebranego w PSZOK (kod 170101)

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie, informuje o możliwości zakupienia gruzu zebranego w PSZOK (kod: 170101) w cenie 23,15 zł/Mg netto (25 zł/Mg brutto).

Sprzedaż gruzu możliwa jest tylko osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącymi przedsiębiorcami.

Odpad może być wykorzystany tylko na potrzeby własne, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93).

Warunkiem zakupu jest indywidualne zgłoszenie pod numerem tel. 52 315-25-05 oraz złożenie przez przejmującego odpady oświadczenia o przyjęciu odpadów.

Dokument do pobrania:
Oświadczenie o przyjęciu odpadów