Odwołanie ograniczeń UW Palędzie Dolne

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 02.06.2021r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z UW w Palędziu Dolnym w miejscowościach: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz miejscowość Ławki gm. Trzemeszno.
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS z 02.06.2021r

Odwołanie ograniczeń – ul. Magazynowa w Mogilnie

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z 02.06.2021r. odwołane zostają ograniczenia używania wody z UW w Mogilnie zaopatrującej odbiorców wody na odcinku sieci miejskiej – teren Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mogilnie, ul. Magazynowa.
W związku z powyższym wodę można używać bez ograniczeń. Poniżej komunikat PPIS w Mogilnie.

Komunikat PPIS z 02.06.2021r.

Uwaga odbiorcy UW w Palędziu Dolnym

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg z UW Palędzie Dolne zaopatrujące odbiorców w miejscowościach: Palędzie Dolne, Huta Palędzka, Sadowiec, Przyjma, Palędzie Kościelne, Wymysłowo Szlacheckie gm. Mogilno oraz w miejscowość Ławki – gm. Trzemeszno wykryto bakterie grupy coli w ilości od 1 do < 10 jtk/100ml
W związku z powyższym wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Woda z kranu może być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia, do spłukiwania toalety oraz innych celów gospodarczych bez ograniczeń.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat PPIS

Uwaga odbiorcy ul. Magazynowej w Mogilnie

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zaopatrujący odbiorców wody na odcinku sieci miejskiej – teren Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Mogilnie przy ul. Magazynowej stwierdzono podwyższoną wartość parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia i może być używana wyłącznie po jej przegotowaniu, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat PPIS

Dziś obchodzony jest
Dzień Pracownika
Gospodarki Komunalnej

 

To święto ponad 149 tysięcy osób w całej Polsce, w tym prawie 100 pracowników Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Nasi pracownicy codziennie dbają o dostawę wody i odbiór ścieków, ciepło w naszych domach, porządek w mieście oraz zapewniają odbiór odpadów od mieszkańców naszej gminy. Dla większości z naszych odbiorców praca ta jest wręcz niezauważalna bo wykonywana najczęściej bardzo wcześnie rano.

Życzymy Państwu oraz wszystkim pracownikom Spółki odpowiadającym w naszej gminie za gospodarkę komunalną zadowolenia z dobrze wykonywanych zadań oraz życzliwości i zrozumienia mieszkańców gminy Mogilno doceniających trudną i odpowiedzialną pracę mającą na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu życia w naszej małej ojczyźnie.

Prezes Zarządu
Artur Lorczak

 

Budynki MPGK otwarte dla klientów

W związku z łagodzeniem zasad bezpieczeństwa w całym kraju informujemy, że budynki spółki są otwarte dla klientów. Wewnątrz budynku nadal obowiązują zasady bezpieczeństwa, czyli obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki.  

MPGK wstrzymuje przyjmowanie interesantów

MPGK wstrzymuje przyjmowanie interesantów

Ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa od dnia 22.03.2021 MPGK sp. z o.o. WSTRZYMUJE PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW w siedzibie Spółki przy ul. W. Witosa 6 w Mogilnie
DO ODWOŁANIA.

OPŁATY prosimy regulować za pomocą płatności elektronicznych, w punkcie przyjmowania opłat BS Gniezno o/Mogilno przy ul. Jagiełły 14 lub w innych punktach.

WNIOSKI, UMOWY i POZOSTAŁE DOKUMENTY prosimy przesyłać pocztą elektroniczną (mpgk@mpgk.mogilno.pl), poprzez skrzynkę podawczą przy wejściu do siedziby Spółki przy ul. W. Witosa 6 lub tradycyjną pocztą.

Pozostałe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania dostępne są na stronie internetowej Spółki:
mpgk.mogilno.pl/do-pobrania/

Szczegółowe informacje można uzyskać:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji: 52 31 55 935, 52 31 55 924

Oczyszczalnia: 52 31 51 879

Zakład Usług Komunalnych: 52 31 52 505

Zakład Energetyki Cieplnej: 52 31 55 919

Umowy, warunki techniczne, itd.: 52 31 55 917

Sekretariat, pozostałe sprawy: 52 31 52 235

ZGŁASZANIE AWARII 994