UW Lubieszewo – odwołanie

Informujemy, że na podstawie wyników badań wody w ramach urzędowej kontroli stwierdzono, że woda dostarczana przez wodociąg z UW Lubieszewo spełnia wymagania mikrobiologiczne. W związku z powyższym komunikat ostrzegawczy z nr 17 z 15.11.2023r. przestaje obowiązywać.
Dostarczana woda jest zdatna do spożycia przez ludzi i może być używana bez ograniczeń.

Komunikat PPIS w Mogilnie 

UWAGA – UW Palędzie Dolne

Informujemy, że w wodociągu zaopatrującym odbiorców wody na odcinku sieci w miejscowości Palędzie Dolne posesja nr 1 i nr 2 oraz w miejscowości Palędzie Kościelne wykryto bakterie grupy coli. Mikroorganizmy te w wykrytym stężeniu nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pod warunkiem przestrzegania zasad korzystania z wody.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294)

Zalecenia:

wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia,

-woda z kranu bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg i spłukiwania toalet) oraz innych celów gospodarczych bez ograniczeń.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana informacja o odwołaniu nakazu przegotowywania wody przed spożyciem.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. zgodnie z art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1762), zwanej dalej „ustawą OZE” z dnia 1 października 2023 r., wprowadzono zmianą w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) w art. 7b ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy Prawo energetyczne, informuje, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc dla źródła Polna 4 w Mogilnie wynosi 1,84.

Uwaga – UW Lubieszewo

Informujemy, że w wodociągu zaopatrującym odbiorców wody w miejscowościach: Lubieszewo, Ratowo, Strzelce, Białotul, Czarnotul wykryto bakterie grupy coli. Mikroorganizmy te w wykrytym stężeniu nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów, pod warunkiem przestrzegania zasad korzystania z wody.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r. poz. 2294)

Zalecenia:

wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

-woda z kranu może być używana do brania prysznica, kąpieli i mycia, do spłukiwania toalety oraz innych celów gospodarczych bez ograniczeń.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu. W momencie wyeliminowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego zostanie przekazana informacja o odwołaniu nakazu przegotowywania wody przed spożyciem.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie

UW Szczeglin (m. Świerkówiec) – odwołanie

Informujemy, że na podstawie wyników badań wody w ramach urzędowej kontroli stwierdzono, że woda na odcinkach sieci Świerkówiec – rejon domków szeregowych oraz na ul. Świerkowej spełnia wymagania fizykochemiczne. W związku z powyższym komunikat ostrzegawczy z nr 15 z 19.10.2023r. przestaje obowiązywać.
Dostarczana woda jest zdatna do spożycia przez ludzi i może być używana bez ograniczeń.

Komunikat PPIS w Mogilnie 

Uwaga – UW Szczeglin (m. Świerkówiec)

Informujemy, że wodociąg zaopatrujący odbiorców wody na odcinkach sieci Świerkówiec – rejon domków szeregowych oraz na ul. Świerkowej wykazuje podwyższony poziom parametru manganu, żelaza i mętności. Może to powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody, jednak nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń.

Trwają prace mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.  poz. 2294). W ramach prowadzonych działań naprawczych będą przeprowadzane płukania sieci wodociągowej. Może to powodować gromadzenie się zanieczyszczeń. W związku z powyższym zaleca się przed poborem dla celów spożywczych odpuścić wodę przez kilka sekund.

Zalecenie obowiązuje do odwołania. Informacje o jakości wody zostaną Państwu przekazane w kolejnych komunikatach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie

Uwaga – UW Padniewo

Informujemy, że w związku z brakiem przydatności wody do spożycia z powodu wykrycia enterokoków, dostarczanej konsumentom przez SUW w Padniewie i rozpoczęciem działań naprawczych w celu doprowadzenia jej jakości do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz przełączeniem zasilania na SUW w Niestronnie i SUW w Wylatowie,

zaleca się gotowanie wody przed spożyciem przez kolejne 3 dni, gdyż w sieci wodociągowej może zalegać woda podawana przez wodociąg w Padniewie z nieprawidłowymi wskaźnikami mikrobiologicznymi po czym woda nadawać się będzie do spożycia bez ograniczeń.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS