Informujemy, że decyzją BD.RZT.70.29.2023 z dnia 21.08.2023 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Mogilno.
Taryfa wchodzi w życie 16 września 2023r. i obowiązywać będzie 3 lata.

Decyzja RZGW z 21.08.2023 zatwierdzająca taryfę

Treść taryfy z 21.08.2023

Ulotka