CENNIK USŁUG
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Zakład Usług Komunalnych.

L.p. Rodzaj usługi Wartość usługi
cena netto % VAT cena brutto
1 Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych,  pojemnik V-110
 – miasto 23,91 zł 8% 25,82 zł
 – wieś 26,21 zł 8% 28,31 zł
2 Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych,  pojemnik V-240
 – miasto 45,33 zł 8% 48,96 zł
 – wieś 49,05 zł 8% 52,97 zł
3 Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych,  pojemnik V-750
– miasto 108,85 zł 8% 117,56 zł
 – wieś 120,00 zł 8% 129,60 zł
4 Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych,  pojemnik V-1100
 – miasto 159,97 zł 8% 172,77 zł
 – wieś 184,40 zł 8% 199,15 zł
5 Jednorazowy wywóz i utylizacja odpadów komunalnych,  pojemnik V-5500
– miasto 595,34 zł 8% 642,97 zł
 – wieś 646,95 zł 8% 698,71 zł
6 Jednorazowy odbiór lub przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów komunalnych 516,60 zł 8% 557,93 zł
7 Przyjęcie i utylizacja 1 tony gleby i ziemi w tym kamieni 32,46 zł 8% 35,06 zł
8 Przyjęcie i utylizacja 1 tony gruzu ceglanego 32,46 zł 8% 35,06 zł
9 Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów 32,46 zł 8% 35,06 zł
10 Mycie i dezynfekcja kontenera KP7 18,35 zł 23% 22,57 zł
11 Ręczny dowóz pojemnika do ulicy 2,83 zł 23% 3,48 zł
12 Dzierżawa pojemnika V-110 3,25 zł 23% 4,00 zł
13  Dzierżawa pojemnika V-240 4,07 zł 23% 5,00 zł
14 Dzierżawa pojemnika V-1100 20,33 zł 23% 25,00 zł
15 Dzierżawa pojemnika V-5500 za 1 m-c 73,17 zł 23% 90,0 zł
16

Przyjęcie i 1 tony odpadów:
Odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałęzie)

522,90 zł 8% 564,73 zł
17 Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów:
Odpady wielkogabarytowe
1139,60 zł 8% 1230,77 zł
18 Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów:
Opakowania z papieru i tektury
632,10 zł 8% 682,67 zł
19 Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów:
Opakowania ze szkła
532,93 zł 8% 575,56 zł
20 Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów:
Opakowania z tworzyw sztucznych
668,10 zł 8% 721,55 zł
21 Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów:
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu zawierającego styropian
701,10 zł 8% 757,19 zł
22 Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów:
Odpady z czyszczenia ulic i placów
282,41 zł 8% 305,00 zł
23 Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów: opony samochodowe osobowe 989,10 zł 8% 1068,23 zł
24 Przyjęcie i utylizacja 1 tony odpadów: opony samochodowe ciężarowe 1307,02 8% 1411,58 złPoz. 1-5: W przypadku umowy na gromadzenie odpadów w sposób selektywny stawki opłat są niższe o 10%