Załącznik do zarządzenia 02/01/2023

Prezesa Zarządu Mogileńskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie

CENNIK USŁUG

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Zakład Energetyki Cieplnej

Lp. Opis czynności Wartość usług netto zł. Wartość usług bruto zł.
1. Za spuszczenie i napełnienie zładu wodą w sezonie grzewczym wraz z odpowietrzeniem – za 1 mieszkanie 22,50 27,68
2. Za spuszczenie i napełnienie zładu wodą po sezonie grzewczym wraz z odpowietrzeniem – za 1 mieszkanie 15,00 18,45
3. Za próbę szczelności wewnętrznej instalacji co. , c.w.u. za 1 punkt 22,50 27,68
4. Za dodatkowe wznowienie dostawy energii cieplnej, za budynek. 175,00 215,25
5. Za sprawdzenie na życzenie odbiorcy w okresie ważnej legalizacji licznika energii cieplnej o
Qn do 2,5m3/h w przypadku potwierdzonej poprawności działania.
450,00 553,50
6. Za sprawdzenie na życzenie odbiorcy w okresie ważnej legalizacji licznika energii cieplnej o
Qn = 3,5 lub 6m3/h w przypadku potwierdzonej poprawności działania.
600,00 738,00
7. Za sprawdzenie na życzenie odbiorcy w okresie ważnej legalizacji licznika energii cieplnej o
Qn = 10m3/h i powyżej w przypadku potwierdzonej poprawności działania.
900,00 1107,00
8. Za kontrolę techniczną robót w kolizji z sieciami cieplnymi przy otwartym wykopie – za jedna kontrolę 90,20 110,95
9. Prace zlecone i wykonywane przez ZEC – 1 rg 45,10 55,48
10. 1 Mg z załadunkiem mieszanki popiołowo-żużlowej (kod odpadu 100180) 1,00 1,23