CENNIK USŁUG

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

SPRZĘT

Lp. Pojazd Jedn. rozl. Cena
netto
Cena brutto VAT 23%
1. Samochody osobowo – dostawcze do 3.5t zł/godz.* 72,11 88,70
km 2,95 3,63
2. Samochody ciężarowe – pow. 3,5 t. zł/godz.* 85,69 105,40
km 5,60 6,89
3. Roboczogodzina pracownika – usługi zł/godz.* 40,65 50,00
4. Ciągnik z przyczepą zł/godz.* 143,74 176,80
5. Koparko-ładowarka JCB 3CX Mtg 101,20 124,48
6. Usługa podstawienia i odbioru kontenera na odpady
KP-7/KP-40 + km
usł. 94,80 116,60
7. Usługa pracy HDS (załadunek) usł. 41,85 51,48
8. Usługa sprzątania – zamiatarka uliczna zł/godz.* 143,74 176,80

* Za każdą rozpoczętą godzinę pracy

Do usług wykonywanych w dni robocze po godz. 1500 , oraz w dni ustawowo wolne od pracy należy dodać 50 % wzrost kosztów usług.