CENNIK USŁUG MPGK – Dział Techniczny

Lp.

Opis czynności

Wartość usług

netto zł.

Wartość usług

brutto zł.

1.

Za uzgodnienia lub udzielenie informacji odnośnie danych o lokalizacji urządzeń podziemnych z naniesieniem na plan syt.-wys. formatu A4 – 0,92rbg, format A3 – 1,42rbg i powyżej formatu A3 – 1,84rbg dla potrzeb indywidualnych odbiorców i podmiotów gospodarczych za każdą mapę

25,00 – A4

37,50 – A3

50,00 < A3

30,75

46,13

61,50

2.

Za wydanie warunków technicznych, na podłączenie budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz obiektów o charakterze użyteczności publicznej do sieci miejskiej lub wiejskiej z wkreśleniem na podkład sytuacyjno-wysokościowy przebiegu trasy oraz wskazanie miejsc kolizji

Bezpłatnie

Bezpłatnie

3.

Za wydanie warunków technicznych, na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej, z wkreśleniem na podkład sytuacyjno-wysokościowy przebiegu trasy oraz wskazanie miejsc kolizji

100,00

123,00

4.

Za uzgodnienie dokumentacji technicznej ujęcia wody, stacji wodociągowej

108,00

132,84

5.

Za uzgodnienie dokumentacji technicznej budowa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

Bezpłatnie

Bezpłatnie

6.

Za uzgodnienie dokumentacji technicznej sieci lub przyłącza cieplnego, węzła lub wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u. obejmujące sprawdzenie zgodności przyjętych rozwiązań z wydanymi warunkami technicznymi.

200,00

246,00