Zmiany do taryfy dla ciepła

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie informuje, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OPO.4210.79.2022.MNi z dnia 14 grudnia 2022 ogłoszoną w Biuletynie Branżowym Prezesa URE z dnia  14.12.2022r. poz. 825 zatwierdzona została zmiana taryfy dla ciepła.

Niniejsza zmiana taryfy dla ciepła zacznie obowiązywać od dnia 01.01.2023r.

Zgodnie z ustawą z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
w związku z sytuacją na rynku paliw uprawnieni odbiorcy, którzy złożyli oświadczenia skorzystają z rekompensaty.

Taryfa dla ciepła

Treść decyzji o zmianie