Zmiana terminów otwarcia PSZOK

Zgodnie z uchwałą nr LI/518/18 Rady Miejskiej w Mogilnie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mogilno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmianie uległy terminy otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne w środy i soboty:

w okresie od 1 kwietnia do 31 października od godziny 10.00 do 18.00;

w okresie od 1 listopada do 31 marca od godziny 10.00 do 16.00.

Przypominamy, że w PSZOK przyjmowane są tylko odpady komunalne zebrane w sposób selektywny wytworzone przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Mogilno w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami.

1. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

2. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.