Zachęcamy do przejścia na E-FAKTURĘ !

Pragniemy Państwa poinformować o udostępnianiu naszym klientom możliwości otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Korzystanie z usługi to oszczędność czasu i wygoda pomagająca chronić środowisko.
Usługa jest darmowa.

W celu przejścia na e-fakturę należy:

– wypełnić oświadczenie o akceptacji faktur przesłanych drogą elektroniczną,
– wskazać w oświadczeniu adres e-mail na który będą wysyłane e-faktury
– wypełnione i podpisane oświadczenie dostarczyć do MPGK sp. z o.o.

Druk oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej spółki: www.mpgk.mogilno.pl/e-faktura,

Do kolejnej faktury zostanie także dołączony druk oświadczenia, który po wypełnieniu będzie można wysłać w załączonej kopercie do MPGK (bezpłatnie – opłata przeniesiona na MPGK).