Uwaga – UW Wasielewko (m. Kątno)

Informujemy, że w związku z brakiem przydatności wody do spożycia z powodu wykrycia enterokoków, dostarczanej konsumentom przez SUW w Wasielewku na odcinku sieci w miejscowości Kątno i rozpoczęciem działań naprawczych w celu doprowadzenia jej jakości do zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz zapewnieniem dostarczania na w/w odcinku wody z SUW w Procyniu,

zaleca się gotowanie wody przed spożyciem przez kolejne 3 dni, gdyż w sieci wodociągowej może zalegać woda podawana przez wodociąg w Wasielewku z nieprawidłowymi wskaźnikami mikrobiologicznymi po czym woda nadawać się będzie do spożycia bez ograniczeń.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS