Uwaga – UW Szczeglin (m. Świerkówiec)

Informujemy, że wodociąg zaopatrujący odbiorców wody na odcinkach sieci Świerkówiec – rejon domków szeregowych oraz na ul. Świerkowej wykazuje podwyższony poziom parametru manganu, żelaza i mętności. Może to powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody, jednak nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń.

Trwają prace mające na celu przywrócenie odpowiedniej jakości wody spełniającej wymagania zalecone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.  poz. 2294). W ramach prowadzonych działań naprawczych będą przeprowadzane płukania sieci wodociągowej. Może to powodować gromadzenie się zanieczyszczeń. W związku z powyższym zaleca się przed poborem dla celów spożywczych odpuścić wodę przez kilka sekund.

Zalecenie obowiązuje do odwołania. Informacje o jakości wody zostaną Państwu przekazane w kolejnych komunikatach.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie