UWAGA – UW Kwieciszewo

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią ujęcia wody w Kwieciszewie połączono odbiorców wody zasilanych przez ten wodociąg z siecią wodociągową Szczeglin. Działanie to może wywołać zmiany jakości wody.

W terminie do 18.09.2022 r. zaleca się gotowanie wody surowej przed jej spożyciem.

Dotyczy odbiorców wody dostarczanej przez SUW w Kwieciszewie zaopatrujący miejscowości:
Kwieciszewo, Goryszewo, Olsza, Bystrzyca, Czerniak, Świerkówiec (od ronda gen. Dowbor-Muśnickiego w kierunku Bystrzycy)