Uwaga odbiorcy wody zaopatrywani w wodę z UW Padniewo

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg w Padniewie gm. Mogilno zaopatrujący odbiorców wody w miejscowościach: Padniewo, Padniewko, Kopczyn, Dębno, Huta Padniewska, Izdby, Leśnik stwierdzono podwyższoną wartość parametru „ogólna liczba mikroorganizmów w 22 st. C”.  W związku z prowadzonymi działaniami naprawczymi przełączono zasilanie w wodę na ww. terenie do UW Wylatowo.

Zaleca się gotowanie wody przed spożyciem przez kolejne 3 dni od przełączenia.

W załączeniu komunikat PPIS w Mogilnie