Uwaga odbiorcy UW Palędzie Dolne

Informujemy, że w badaniach próbek wody dostarczanej przez wodociąg zaopatrujący odbiorców wody na odcinku sieci w miejscowości Huta Palędzka na odcinku sieci – posesje od nr 10 do nr 14 oraz nr 18 wykryto bakterie grupy coli w ilości od 1 do < 10 jtk/100ml.
Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
W związku z powyższym woda jest warunkowo przydatna do spożycia i może być używana wyłącznie po jej przegotowaniu, natomiast do celów gospodarczych może być używana bez ograniczeń.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat PPIS w Mogilnie