UW Szczeglin (m. Świerkówiec) – odwołanie

Informujemy, że na podstawie wyników badań wody w ramach urzędowej kontroli stwierdzono, że woda na odcinkach sieci Świerkówiec – rejon domków szeregowych oraz na ul. Świerkowej spełnia wymagania fizykochemiczne. W związku z powyższym komunikat ostrzegawczy z nr 15 z 19.10.2023r. przestaje obowiązywać.
Dostarczana woda jest zdatna do spożycia przez ludzi i może być używana bez ograniczeń.

Komunikat PPIS w Mogilnie